Referent ds. aktywizacji w Centrum Aktywizacji Zawodowej 2016-12-09