Jesteś tutaj:   

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie chodzieskim

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie chodzieskim

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona na terenie powiatu chodzieskiego stacjonarna działalność nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady prawne udzielane będą telefonicznie bądź mailowo w godzinach działania punktów.

Aby uzyskać poradę telefonicznie lub mailowo należy wysłać na adres e-mail: npp@powiat-chodzieski.pl skan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. Pismo wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie, według wzoru i przekazać do urzędu inną dostępną drogą.

Wniosek o świadczenie pomocy prawnej – aktualizacja 

Informacja o wznowieniu stacjonarnej działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umieszczona zostanie na stronie internetowej www.powiat-chodzieski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/chodziezp/ oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Chodzieży i w poszczególnych lokalizacjach punktów.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 67 28 12 729.

,