Jesteś tutaj:   

Konkurs

ROZSTRZYGNIĘCIE - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2024 roku"

UCHWAŁA NR 605/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2024 roku".

Uchwała wyniki konkursu: pobierz plik

Nabór na członków Komisji Konkursowej - OR.5330.16.2023

OR.5330.16.2023

OGŁOSZENIE

o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2024 roku”.

Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania  publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2024 roku". Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

W skład komisji wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgłaszają swoich reprezentantów do bezpłatnego udziału w pracach Komisji Konkursowej. Zainteresowani udziałem w pracach komisji proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny ludów 1 64-800 Chodzież, w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. do godziny 11.00 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zgłoszenia wysłane drogą pocztową, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po dniu 10 listopada 2023 r. po godzinie 11.00 nie będą brane pod uwagę przy wyborze składu komisji. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez kandydata oraz przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

Lista kandydatów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiana jest Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

Załączniki

 • Formularz zgłoszeniowy - PDF
 • Formularz zgłoszeniowy - DOC
 • Zasady przetwarzania danych osobowych - PDF

 

 

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2024 - OR.5330.16.2023

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2024 roku".

Załączniki:

 • Uchwała Nr 598/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym: pobierz plik
 • Załącznik nr 1: pobierz plik
 • Załącznik nr 2: pobierz plik
 • Załącznik nr 3: pobierz plik
 • Załącznik nr 4: pobierz plik
 • Załącznik nr 5: pobierz plik

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2023 roku"

UCHWAŁA NR 475/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2023 roku"

Uchwała wyniki konkursu: pobierz plik

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

OR.5330.24.2022

OGŁOSZENIE

o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2023 roku”

Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2023 roku”. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgłaszają swoich reprezentantów do bezpłatnego udziału w pracach Komisji Konkursowej. Zainteresowani udziałem w pracach komisji proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny ludów 1 64-800 Chodzież, w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 11.00 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zgłoszenia wysłane drogą pocztową, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po dniu 10 listopada 2022 r. po godzinie 11.00 nie będą brane pod uwagę przy wyborze składu komisji. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez kandydata oraz  przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Chodzieskiego.


Załączniki: Formularz zgłoszeniowy – format DOCX - pobierz plik
Załączniki: Formularz zgłoszeniowy – format PDF - pobierz plik

 

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2023

OR.5330.24.2022

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2023 roku”

 • Uchwała Nr 471/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadana i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym:  pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia: pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia: pobierz plik
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia: pobierz plik
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia: pobierz plik
 • Załącznik nr 5 do ogłoszenia: pobierz plik

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież w 2022 roku"

UCHWAŁA NR 352/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież w 2022 roku"

Uchwała wyniki konkursu - pobierz plik

Nabór na członków Komisji Konkursowej - OR.5330.24.2021

 

OR.5330.24.2021

OGŁOSZENIE

o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2022 roku”

Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w 2022 roku”. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. 

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgłaszają swoich reprezentantów do bezpłatnego udziału w pracach Komisji Konkursowej. Zainteresowani udziałem w pracach komisji proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny ludów 1 64-800 Chodzież, w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godziny 11.00 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zgłoszenia wysłane drogą pocztową, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po dniu 10 listopada 2021 r. po godzinie 11.00 nie będą brane pod uwagę przy wyborze składu komisji. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez kandydata oraz przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Chodzieskiego.

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Załączniki: Formularz zgłoszeniowy – pdf
Załączniki: Formularz zgłoszeniowy – doc

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2022

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2022 roku”

 • Uchwała Nr 342/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 października 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadana
  i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym - pobierz plik
 • Załącznik nr 1 – 5 do ogłoszenia pobierz plik

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - NPP

Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku".

OR.5330.20.2019

Załączniki:pobierz plik

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku

 • Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadana i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym  plik 
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie plik
 • Oświadczenia załącznik nr 1 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 2 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 3 do ogłoszenia plik
Załączniki:pobierz plik