Jesteś tutaj:   

Rejestracja

REJESTRACJA

REJESTRACJA 


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

67 28 12 757 

czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
 lub wysłać e-mail na adres: npp@powiat-chodzieski.pl
poprzez stronę internetową klikając w link
https://np.ms.gov.pl/

 

ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
  • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.