Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR: Powiat Chodzieski reprezentowany przez Starostę Powiatu Chodzieskiego

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Anna Sobańska

ADRES E-MAIL: iod@powiat-chodzieski.pl