Informacja o instalacji - OS.6221.12.2020

 OS.6221.12.2020

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. prowadzący instalację T-Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie przedłożyła informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji – aktualizację zgłoszenia dla stacji bazowej telefonii komórkowej 44052 SZAMOCIN (645052 PPI_SZAMOCIN POLNA), zlokalizowanej przy ul. Polnej 19 w Szamocinie na działce ewidencyjnej nr 1170/10 w obrębie ewidencyjnym Miasto Szamocin, gm. gmina Szamocin. Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież.

Wniosek: pobierz plik
Zgłoszenie: pobierz plik