Informacja o instalacji - OS.6221.13.2020

OS.6221.13.2020

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. prowadzący instalację T-Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie przedłożyła informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji – aktualizację zgłoszenia dla stacji bazowej telefonii komórkowej 44098 CHODZIEŻ (64098 PPI_CHODZIEŻ KONSTANTYNOWO), położonej na działce ewidencyjnej nr 132/3 w obrębie Konstantynowo, gm. Chodzież. Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież.

Wniosek: pobierz plik
Zgłoszenie: Pobierz plik