Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia