2022

Informacja o instalacji stacji elektroenergetycznej wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kV Chodzież - OS.6221.37.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. prowadzący instalację ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań przedłożyła zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne - Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV Chodzież zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 184 położonej w obrębie ewidencyjnym Rataje, gm. Chodzież.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3042 - OS.6221.34.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 9 listopada  2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożyła aktualizację  zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3042 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 500 położonej w obrębie ewidencyjnym Szamocin, gm. Szamocin.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap: /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3054 - OS.6221.32.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 20 października 2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożyła zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3054 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 150/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziewoklucz, gm. Budzyń.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3006 - OS.6221.30.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 26 września  2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożyła zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej  CHD3006 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 3640/18 położonej przy ul. T. Siejaka w Chodzieży.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3013 - OS.6221.29.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 26 września  2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożyła informację o zmianie danych w zakresie wielkości emisji - aktualizację zgłoszenie dla stacji bazowej telefonii komórkowej  CHD3013 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1078/35 położonej w miejscowości Budzyń, gm. Budzyń.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej CHD3042 - OS.6221.28.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej CHD3042.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 21 września  2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożył zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej CHD3042, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 500 położonej w miejscowości Szamocin, gm. Szamocin.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej 44050 (64050N! PPI_CHODZIEZ_SZPITAL) - OS.6221.22.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 02 sierpnia 2022 r. (uzupełnienie informacji w dniu 19 sierpnia.2022 r.) prowadzący instalację T-Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 12 w Warszawie przedłożył informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej   44050 CHODZIEZ E11 SZPITAL (64050N! PPI_CHODZIEZ_SZPITAL), zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej 32 w Chodzieży.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej 42703 (64162N! PPI_BUDZYN_SOKOLOWOBUDZY) - OS.6221.21.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 02 sierpnia 2022 r. (uzupełnienie informacji w dniu 19 sierpnia.2022 r.) prowadzący instalację T-Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 12 w Warszawie przedłożył informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej  42703 (64162N! PPI_BUDZYN_SOKOLOWOBUDZY), zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 188/1 położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja elektroenergetyczna GPO Ostrówki 30/110 kV Farma Wiatrowa Budzyń - OS.6221.25.2022

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 04 sierpnia 2022 r. prowadzący instalację Relax Wind Park III Sp. z o.o. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie przedłożył zgłoszenie wielkości i rodzaju emisji pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w obrębie stacji elektroenergetycznej GPO Ostrówki 30/110 kV Farma Wiatrowa Budzyń zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 196/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrówki, gmina Budzyń.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załączniki: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej 64511 (64511N!) PPI_SZAMOCIN_CENTRUM - OS.6221.19.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – instalacji radiokomunikacyjnej 64511 (64511N!) PPI_SZAMOCIN_CENTRUM.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. prowadzący instalację Orange Polska S.A. z siedzibą przy
Al. Jerozolimskie 160 w Warszawie przedłożył aktualizację zgłoszenia w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 64511 (64511N!) PPI_SZAMOCIN_CENTRUM, zlokalizowanej przy ul. Generała Józefa Hallera 496 w Szamocinie.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3005 - OS.6221.16.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3005.

 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożył aktualizację zgłoszenia w zakresie zmiany emisji pól elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten dla stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3005, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 2962 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Chodzież.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej BT33855 Margonin - OS.6221.15.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej BT33855 Margonin.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. prowadzący instalację Towerlink Poland Sp. z o. o  z siedzibą przy ul.. Konstruktorska 4 w Warszawie przedłożył aktualizację zgłoszenia w zakresie zmiany wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33855 Margonin, zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie.

Uwagi i opinie dotyczące zmiany wielkości i rodzaju emisji zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3061. - OS.6221.14.2022

OS.6221.14.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3061.

 Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. prowadzący instalację P4 Sp.z o.o. z siedzibą przy

ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożył aktualizację zgłoszenia w zakresie zmiany emisji pól elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten dla stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3061, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
 nr 137/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo, gm. Chodzież.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

 

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3001

OS.6221.13.2022                    

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3001 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. prowadzący instalację P4 Sp.z o.o. z siedzibą przy

ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożył aktualizację zgłoszenia dla stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3001, zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa 21 w Chodzieży na działce ewidencyjnej nr 1440/3 w obrębie ewidencyjnym Miasto Chodzież.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3013 - OS.6221.11.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3013.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. prowadzący instalację P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożył zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3013, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1078/35 w obrębie ewidencyjnym Budzyń-Miasto, gm. Budzyń, w rejonie ul. Wągrowieckiej w Budzyniu.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia, tj. w formie dokumentu papierowego w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej BT33273 - OS.6221.10.2022

OS.6221.10.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia – stacja bazowa telefonii komórkowej BT33273 Budzyń

Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. prowadzący instalację Towerlink Poland Sp.zo.o. z siedzibą przy ul.. Konstruktorska 4 w Warszawie przedłożył informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji – aktualizację zgłoszenia dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT33273 Budzyń, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 130 w obrębie ewidencyjnym Budzyń- Miasto, gm. Budzyń, przy ul. Wybudowanie 39 w Budzyniu.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki Epuap : /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

 

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej 1229 - OS.6221.6.2022

OS.6221.6.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej 1229 (64513N!) CHODZIEŻ NMT (PPI_CHODZIEZ_PODANIN) zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym  401 w obrębie Podanin, gm. Chodzież.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r.

prowadząca instalację  Orange Polska S. A.  Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa przedłożyła aktualizacji zgłoszenia  instalacji emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz -  stacji bazowej telefonii komórkowej 1229 (64513N!) CHODZIEŻ NMT (PPI_CHODZIEZ_PODANIN) zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym  401 w obrębie Podanin, gm. Chodzież.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP: /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik 

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej 4788 - OS.6221.5.2022

OS.6221.5.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej 4788 (64564N!) MARGONIN (PPI_MARGONIN_MARGONIN) zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym  24/16 w obrębie Miasto Margonin .

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r.

prowadząca instalację  Orange Polska S. A.  Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa przedłożyła aktualizacji zgłoszenia  instalacji emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz -  stacji bazowej telefonii komórkowej 4788 (64564N!) MARGONIN (PPI_MARGONIN_MARGONIN) zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym  24/16 w obrębie Miasto Margonin w rejonie ul. Cmentarnej w Margoninie.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP: /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - OS.6221.3.2022

OS.6221.3.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej CHD3005 zlokalizowana na działce
o numerze ewidencyjnym  2962 w obrębie Miasto Chodzież .

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 10cznia 2022 r.

prowadząca instalację  P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1 w Warszawie przedłożyła zgłoszenia  instalacji emitującej pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz -  stacji bazowej telefonii komórkowej CHD3005 zlokalizowanej na działce
o numerze ewidencyjnym  2962 w obrębie Miasto Chodzież w rejonie ul. Zdrojowej
w Chodzieży.

Uwagi i opinie dotyczące zgłoszenia ww. instalacji można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP: /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: Pobierz plik

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - OS.6221.1.2022

Informacja o instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia - stacja bazowa telefonii komórkowej BT30116 CHODZIEŻ ORANGE A2 przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 r.

prowadząca instalację  Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 w Warszawie przedłożyła informację o zmianie danych w zakresie prowadzącego instalację oraz wielkości i rodzaju emisji – aktualizację zgłoszenia  instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT30116 CHODZIEŻ ORANGE A2 zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

Uwagi i opinie dotyczące aktualizacji zgłoszenia ww. instalacji można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa przy ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież lub formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP: /spchodziez/SkrytkaESP

Załącznik: pobierz plik