Zarząd Powiatu

Biuro

Biuro Zarządu mieści się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Wiosny Ludów 1, w Chodzieży. Jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Skład osobowy:

  1. Mirosław Juraszek - Starosta
  2. Mariusz Witczuk - Wicestarosta
  3. Buszkiewicz Kinga - Członek
  4. Jankowska Magdalena - Członek
  5. Urbański Adrian - Członek

Stanowienie prawa

Uchwały stanowione przez Zarząd można przeglądać korzystając z opcji "Rejestr uchwał" z menu głównego.