Jesteś tutaj:   

Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu za 2023 rok

RAPORT O STANIE POWIATU CHODZIESKIEGO ZA 2023 ROK

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie planowane jest na 19 czerwca 2024 r.

Godzina sesji, zostanie podana na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 18.06.2024 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki:
RODO - pobierz plik
Wzór Zgłoszenia - pobierz plik

Raport o stanie powiatu za 2022 rok

Raport  o  stanie  powiatu chodzieskiego za 2022 rok

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie odbędzie się 21 czerwca 2023 r.

Godzina sesji, zostanie podana na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA  NAD  RAPORTEM O  STANIE  POWIATU  CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu,  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów: pobierz plik

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 20.06.2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu za 2021 rok

RAPORT  O  STANIE  POWIATU CHODZIESKIEGO ZA 2021 ROK

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA  NAD  RAPORTEM O  STANIE  POWIATU  CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 24.06.2022 r.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załącznik: pobierz plik

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

RAPORT  O  STANIE  POWIATU CHODZIESKIEGO ZA 2020 ROK

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w formie zdalnej.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, miejsce i tryb odbycia sesji będzie ogłoszone na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA  NAD  RAPORTEM O  STANIE  POWIATU  CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 22.06.2021 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po spełnieniu wyżej określonych warunków, głos w debacie o raporcie zostanie dostarczony w formie linku na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Załącznik: pobierz plik

Raport o stanie powiatu

RAPORT  O  STANIE  POWIATU

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

DEBATA  NAD  RAPORTEM  O  STANIE  POWIATU  CHODZIESKIEGO
Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego. - pobierz plik  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Uchwała - pobierz plik