Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” - AI.III.3041.65.2022Publikacja dokumentu2022-11-02 13:06:33
Unieważnienie - Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” – AI.III.3041.61.2022Utworzenie dokumentu2022-11-02 13:03:46Mateusz Wieczorek
Unieważnienie - Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Milczu w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu” – AI.III.3041.61.2022Publikacja dokumentu2022-11-02 13:03:20Mateusz Wieczorek
KontaktModyfikacja dokumentu2022-11-02 10:26:05Daniel Szmyt
Pracownik SocjalnyModyfikacja dokumentu2022-11-02 10:23:53Daniel Szmyt
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny” - DB.261.9.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-11-01 14:58:55Daniel Szmyt
Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych - OS.6162.1.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - OS.033.58.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem garażu położonego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 - GN.2501.14.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
Informacja - Rozkład pracy aptek 2023 r.Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 23:45:00Błażej Krawiec
Informacja - Rozkład pracy aptek 2023 r.Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 23:45:00Błażej Krawiec
Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo BudzyńskieZakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 14:57:00Mateusz Wieczorek
Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Gminy MargoninZakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 14:11:00Mateusz Wieczorek
Harmonogram dyżurów wrzesień 2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 13:08:00Mateusz Wieczorek
Informacja - Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokZakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 11:03:00Błażej Krawiec
Informacja - Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokZakończenie publikacji dokumentu2022-10-31 11:03:00Błażej Krawiec
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w MargoninieZakończenie publikacji dokumentu2022-10-29 23:45:00Błażej Krawiec
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych w obrębach: Klotyldzin, Sypniewo, Studźce – Adolfowo, gm.Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-29 10:18:00Błażej Krawiec
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - OS.033.62.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-29 10:15:06Błażej Krawiec
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku - OS.033.58.2022Zakończenie publikacji dokumentu2022-10-28 14:17:00Błażej Krawiec