Jesteś tutaj:   

Usługi danych przestrzennych

Usługa WMS danych ewidencji gruntów i budynków

Usługa WMS danych ewidencji gruntów i budynków: WMS 
http://77.45.110.197/cgi-bin/chodziez

i.KERG

i.KERG - usługa przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych

Link do usługi i.KERG: i.KERG
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Kerg: Wniosek_iKERG
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg: Instrukcja_iKERG

i.EGiB

i.EGiB - usługa przeglądania danych bazy danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków

Link do usługi i.EGiB: i.EGiB
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.EGiB: Wniosek_iEGiB
Instrukcja korzystania aplikacji GEO-INFO i.EGiB: Instrukcja_iEGiB     

i.RZECZOZNAWCA

i.RZECZOZNAWCA - usługa przeznaczona dla osób prowadzących działalność zawodową zgodnie z uprawnieniami z zakresu szacowania nieruchomościami nadanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Link do usługi i.RZECZOZNAWCA: i.RZECZOZNAWCA
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca: Wniosek_iRzeczoznawca
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca: Instrukcja_iRzeczoznawca

i.KOMORNIK

i.KOMORNIK - usługa przeznaczona dla Komorników Sądowych

Link do usługi i.KOMORNIK: i.KOMORNIK
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Komornik: Wniosek_iKomornik
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik: Instrukcja_iKomornik

i.PROJEKTANT

i.PROJEKTANT - usługa dla projektantów składających wnioski wraz z materiałami o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Link do usługi i.PROJEKTANT:  i.PROJEKTANT
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant: Wniosek_iProjektant
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant: Instrukcja_i.Projektant

i.Narady

i.Narady - usługa przeznaczona dla gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu prowadzącego narady koordynacyjne i zatwierdzanie projektów

Link do usługi i.NARADY:  i.NARADY
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Narady: Wniosek_iNarady
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady: Instrukcja_i.Narady