Zadania dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”

Podpisanie umowy – na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1341P w m. Wyszyny
”.

Powiat Chodzieski w dniu 28 października br. podpisał umowę z firmą BIMEX z Rogoźna na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 2 829 000,00 zł brutto

Zgodnie z umową roboty związane z przebudową przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zostaną zakończone do 28 sierpnia 2023 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P
w m. Wyszyny

 

DOFINANSOWANIE     1 059 940,09 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ    2 890 000,00 zł

Powiat Chodzieski w dniu 12 października 2022r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”.

Przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości 0,657 km od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonanie robót drogowych oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakres robót drogowych będzie obejmował wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni, nowych chodników, zatoki autobusowej, parkingu przy cmentarzu oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Celem przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z przebudową drogi zostaną zakończone do 30 września 2023 roku.

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P
w m. Wyszyny


DOFINANSOWANIE 38 820,93 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 000,00 zł

Powiat Chodzieski w dniu 23 listopada 2021r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021r. pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”. Nowe przejście dla pieszych zostanie wybudowane w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P w z drogami gminnymi. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie przejścia, oznakowanie pionowe w tym między innymi montaż aktywnych znaków informacyjnych D-6 „przejście dla pieszych”, oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz oświetlenie, które zapewni odpowiednią widzialność pieszego na przejściu dla pieszych. Celem budowy przedmiotowego przejścia jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”.

Powiat Chodzieski w dniu 14 grudnia br. podpisał umowę z firmą KOWALSKI BUDOWNICTWO ze Żnina na realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny
”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 54 367,59 zł brutto

Zgodnie z umową roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.