Zadania realizowane z budżetu państwa

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny

Znaki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P
w m. Wyszyny


DOFINANSOWANIE 38 820,93 zł
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 000,00 zł

Powiat Chodzieski w dniu 23 listopada 2021r. podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim
na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021r. pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”. Nowe przejście dla pieszych zostanie wybudowane w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1177P w z drogami gminnymi. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie przejścia, oznakowanie pionowe w tym między innymi montaż aktywnych znaków informacyjnych D-6 „przejście dla pieszych”, oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz oświetlenie, które zapewni odpowiednią widzialność pieszego na przejściu dla pieszych. Celem budowy przedmiotowego przejścia jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

Aktualnie prowadzona jest procedura mająca na celu wybranie wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z planem roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Podpisanie umowy - realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny”.

Powiat Chodzieski w dniu 14 grudnia br. podpisał umowę z firmą KOWALSKI BUDOWNICTWO ze Żnina na realizacje zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny
”.

Wartość robót budowlanych zgodnie z w/w umową wynosi: 54 367,59 zł brutto

Zgodnie z umową roboty związane z budową przejścia dla pieszych zostaną zakończone do 30 czerwca 2022 roku.