Zgłoszenie zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m2

Zgłoszenie zamiaru budowy stacji transformatorowej

Lp.

Data
zgłoszenia

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

Opis zamierzenia
budowlanego

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku
wniesienia
sprzeciwu

 Nr
działki

Ulica Miejscowość      
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1. 13.02.2019

 Zakład Betoniarski
INFRABET
Krzysztof Grzybowski

425/25    Milcz

Kontenerowa stacja
transformatorowa

  Organ nie wniósł sprzeciwu 
 2. 22.07.2019r. Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
 2550/6   Chodzież   Kontenerowa
stacja transformatorowa 
   
 3.  14.10.2021r E&W Sp. z o.o.   6/9    Pietronki
gm. Chodzież
 Kontenerowa
stacja transformatorowa 
   
 4.  14.10.2021r E&W Sp. z o.o.   3/1      Pietronki
gm. Chodzież
 Kontenerowa
stacja transformatorowa