Zgłoszenie zamiaru budowy sieci

Wykaz zgłoszeń 2023


Lp.
Data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestycji Opis zamierzenia budowlanego Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Nr działki Ulica Miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 30.01.2023r Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. 81, 80/1, 127, 229, 5, 1/7, 1/5, 39   Sułaszewo, Próchnowo Sieć wodociągowa    
2 30.01.2023r Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. 2, 3, 4, 5, 6, 7/4, 7/3, 142/2, 142/1   Kowalewo, Margońska Wieś Sieć wodociągowa    

 

 

Wykaz zgłoszeń


Lp.
Data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestycji Opis zamierzenia budowlanego Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Nr działki Ulica Miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 09.05.2016r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2609,2606 Staszica Chodzież Rozbudowa sieci wod. – kan. wraz z przepompownią ścieków   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. 16.09.2016r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 115,157 Długa Strzelęcin gm. Chodzież Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. 29.06.2018r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

187,189


134,137,
138,165, 128,


4/1, 3/3, 9,
20, 53, 55,
96/2, 4/2,
91/2, 95/4, 99

 

Obręb Podanin


Obręb Studźce – Adolfowo


Obręb Radwanki

 

 

Budowa sieci wodociągowej
Podanin – Adolfowo –
Radwanki - Studźce
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4. 01.08.2018r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży 38/1, 43/1, 44/1, 45/1, 49/1, 50/3, 10/1   Obręb Pietronki Budowa sieci wodociągowej Pietronki - Adolfowo    Organ nie wniósł sprzeciwu
5. 21.09.2018 Miejska Energetyka Cieplna 866/2, 866/4, 858/2, 867/3, 885, 884, 861, 917, 902, 862/1, 851, 850, 849, 847, 845, 844, 843, 842, 893, 891, 890, 889, 901   Chodzież Budowa sieci cieplnej z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu 
6. 07.08.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 562/2   Budzyń Budowa sieci gazociągu s/c dn 63 PE    Organ nie wniósł sprzeciwu
7. 08.08.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 608, 521/32, 521/33   Rataje gm. Chodzież Budowa sieci gazociągu s/c dn 63 PE    Organ nie wniósł sprzeciwu
8. 19.08.2019r. PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 681,187/1,185/17   ul. Brzegowa Laskowo gm. Chodzież Budowa sieci gazociągu s/c dn 63 PE    Organ nie wniósł sprzeciwu
 9.  

04.10.2019

 

 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży  608, 512, 735, 513/1, 517/6, 517/19, 517/29, 518/2  

ul. Szeroka Rataje gm. Chodzież

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

   Organ nie wniósł sprzeciwu
 10. 10.10.2019  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży  325/1, 324/8, 324/14, 333, 310, 321/2, 320, 328/2, 328/1, 321/1   Rataje gm. Chodzież  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

  Organ nie wniósł sprzeciwu

 

 11. 15.11.2019  PSG Sp. z o.o. Oddział  1541/64, 1541/67, 1541/68, 548/4, 1746   Budzyń  Budowa sieci gazociągu s/c dn 63 PE  

  Organ nie wniósł sprzeciwu

 

 12. 15.11.2019  PSG Sp. z o.o. Oddział  50/20   Klotyldzin gm. Margonin  Budowa sieci gazociągu s/c dn 63 PE  

  Organ nie wniósł sprzeciwu

 

 12. 28.11.2019  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży  194/46   Rataje gm. Chodzież  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

Organ nie wniósł sprzeciwu

 13. 03.12.2019  ENEA Operator sp. z o. o.  713, 714, 753/1   Chodzież  budowa linii oraz przyłączy kablowych wraz ze złączami n.n. 0,4kV dla zasilania altan ogrodowych  

Organ nie wniósł sprzeciwu

 14. 11.12.2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży 1276/1, 1273/15   Chodzież Budowa sieci wodociągowej i kanalziacyjnej  

Nie wniesiono sprzeciwu

 15. 30.12.2019 PSG Sp. z o.o. 320/1   Studzieniec gm. Chodzież Gazociąg s/c dn 63PE  

Nie wniesiono sprzeciwu

 16. 16.01.2020 PSG Sp. z o.o. 548/4/1   Budzyń ul. Wrzosowa Gazociąg s/c dn 63PE  

Nie wniesiono sprzeciwu

 16. 11.03.2020 Emilia Adamska 79, 81/9, 81/10   Borowo gm. Szamocin Sieć wodociągowa z przyłączami  

Nie wniesiono sprzeciwu

17. 02.04.2020 MEC Sp. z o.o. 2161, 2159, 2155, 2154/1, 2154/1, 2152, 2127, 2125, 2124, 2121, 2168/13, 2167/2   Chodzież ul. Strzelecka Sieć cieplna  

Nie wniesiono sprzeciwu

18. 17.04.2020 PSG Sp. z o.o 562/4, 562/9, 561/3, 560/5, 559/5, 558/5, 557/6, 556/3, 557/9, 558/8, 559/8, 560/8, 561/6, 562/14, 557/12, 558/11, 559/11, 560/11, 561/9, 562/18, 557/14, 558/14, 559/14, 560/14, 561/12, 562/22   Budzyń Sieć gazowa s/c dn 63 mm PE   Nie wniesiono sprzeciwu
19. 05.06.2020 PSG Sp. z o. o. 1011/6, 1011/11, 1011/8, 1009/3, 1008/5, 1008/9, 1007/5, 1006/9, 1005/1, 1005/2, 1011/4, 1011/9, 1010/3   Budzyń Sieć gazowa s/c dn 63 mm PE   Nie wniesiono sprzeciwu
20. 17.06.2020 PSG Sp. z o. o. 319   Szamoty gm. Szamocin sieć gazowa średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu
21

10.07.2020

MEC Sp. z o.o.

2507, 2509, 2510, 2511

 

Chodzież ul. Górna

Sieć cieplna

   Nie wniesiono sprzeciwu
22

24.07.2020

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

88/27

 

Rataje gm. Chodzież ul. Kwiatowa

Sieć wodociągowa

  Nie wniesiono sprzeciwu
23

3.08.2020

PSG SP. z.o.o.

1456

 

Szamocin, ul. Ks. Wacława Kusztelaka

Sieć gazowa średniego ciśnienia

   Nie wniesiono sprzeciwu
24

3.08.2020

PSG SP. z.o.o.

1023, 926

 

Margonin, ul. Rolna

Sieć gazowa średniego ciśnienia

   Nie  wnoszę sprzeciwy
25

13.08.2020

PSG SP. z.o.o.

257

 

Klotyldzin ul. Piaskowa gm. Margonin

Sieć gazowa średniego ciśnienia

   Nie wniesiono sprzeciwu
26

13.08.2020

PSG SP. z.o.o.

320/1, 177/18, 177/20

 

Studzieniec ul. Zielona Dolina gm. Chodzież

Sieć gazowa średniego ciśnienia

  Nie  wnoszę sprzeciwy
27

29.10.2020

Firma Budowlana Szajowski s.c ul. Słoneczna nr 23K 64-800 Chodzież

dz. nr 715

 

Rataje ul. Leśna Polana

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi

  Nie wniesiono sprzeciwu
29

02.11.2020

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

779

 

Ul. Ofiar Gór Morzewskich Chodzież

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

   Nie wniesiono sprzeciwu
30

10.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

322/10, 333, 324/8, 324/14, 328/2, 329/2, 329/6, 329/11

 

Ul. Lawendowa Rataje gm. Chodzież

Sieć gazowa średniego ciśnienia

   Nie wniesiono sprzeciwu
31

02.12.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

687, 310, 307/2

 

Ul. Świętokrzyska Chodzież, ul. Górna Rataje gm. Chodzież

Sieć gazowa średniego ciśnienia

   Nie wniesiono sprzeciwu
32

08.03.2020

PSG Sp. z o.o.

495, 496/2

 

Podanin

Gazociąg s/c dn 63PE

   Nie wniesiono sprzeciwu
33

09.03.2021

PSG Sp. z.
o.o.

158

 

Strzelce

Gazociąg s/c dn 63PE

   Nie wniesiono sprzeciwu
34

19.03.2021

PSG Sp. z o.o.

141, 508, 109 

  Szamocin. Atanazyn  Gazociąg s/c     Nie wniesiono sprzeciwu
35

23.03.2021

PSG Sp.z o.o.

3640/42,3640/43   Chodzież Gazociąg s/c dn 63PE    Nie wniesiono sprzeciwu
36

23.03.2021

PSG Sp.z o.o.

394   Szamocin. Szamoty Gazociąg s/c dn 63PE    Nie wniesiono sprzeciwu
37

08.04.2021

PSG Sp.z o.o.

1704, 1721, 543 

  Budzyń

Gazociąg s/c dn 63PE

 
   Nie wniesiono sprzeciwu
38

13.04.2021 

PSG Sp.z o.o. 

517/8, 517/9, 517/4, 518/2, 518/11, 512, 727, 719

 

Rataje gm. Chodzież

Gazociąg s/c dn 63PE

   Nie wniesiono sprzeciwu
39

27.04.2021

MEC Sp. z o.o.

2259/1, 2260, 2277, 2290, 2291/9, 2288, 2289

 

Kilińskiego, Słowackiego Chodzież

Sieć cieplna z przyłączami

   Nie wniesiono sprzeciwu
40

22.04.2021

MWIK. Sp. z o.o.

177/18, 177/20

 

Zielona Dolina, Studzieniec gm. Chodzież

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi, sieci wodociągowej

   Nie wniesiono sprzeciwu
41

01.06.2021

MEC Sp. z o.o

2507, 2514, 2515, 2516, 2517/4

 

Gołębia, Górna Chodzież

Sieć cieplna z przyłączami

   Nie wniesiono sprzeciwu
42

17.06.2021

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Ciszewo” Sp. z o.o

69, 72, 580

 

Milcz – Ciszewo gm. Chodzież

Sieć wodociągowa

   Nie wniesiono sprzeciwu
43

23.06.2021

PSG SP. Z O.O.

2249/4, 2249/8, 2252/1, 2253, 2229

 

Budzyń

Gazociąg s/c dn 63PE

   Nie wniesiono sprzeciwu
44

28.06.2021

PSG SP. Z O.O.

333, 330/27

 

Rataje gm. Chodzież

Sieć gazowa ś/c PE dn 63

   Nie wniesiono sprzeciwu
45 28.06.2021 MWIK Sp. z o.o. 926, 955/2   Mostowa, Chodzież Sieć wodociągowa    Nie wniesiono sprzeciwu
46 29.06.2021 PSG Sp. z o.o. 60, 18/5, 97   Bukowiec gm. Budzyń Gazociąg s/c    Nie wniesiono sprzeciwu
47 13.07.2021 MWIK Sp. z o.o. 137, 143/4   Nietuszkowo gm. Chodzież Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna    Nie wniesiono sprzeciwu
48 15.07.2021 MEC Sp. z o.o 1766, 1826, 1742, 1818, 1821/6, 1821/8, 1821/10, 1823   Składowa – Strzelecka, Chodzież Sieć cieplna dn. 125    Nie wniesiono sprzeciwu
49 19.07.2021 PSG Sp. z o.o. 1127/5, 1127/12   Zielona, Margonin Sieć gazowa PE dn 125    Nie wniesiono sprzeciwu
50 20.07.2021 PSG Sp. z o.o. 513/1, 512, 735, 734, 789/1   Orzechowa, Rataj gm. Chodzież Sieć gazowa PE dn 63    Nie wniesiono sprzeciwu
51 17.09.2021 MWIK. Sp. z o.o. 789/1, 734   Rataje gm. Chodzież Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej     Nie wniesiono sprzeciwu
52 17.09.2021 Enea Operator Sp. z o.o. 3047/4, 3048, 3050/22, 3051, 3052/1, 3047/20, 3047/21, 3047/2, 3047/17, 3047/16   ul. Leśna, Chodzież Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, budowa szafy kablowej oraz złącza kablowego    Brak Sprzeciwu
53 14.10.2021 MWIK. Sp. z o.o. 58, 64/9   Mirowo gm. Chodzież Sieć wodociągowa     Brak Sprzeciwu
54 03.11.2021 PSG. Sp. z o.o. 3847, 3704/6, 3702, 3704/16, 3705/7, 3706   ul. Karczewnik, Chodzież ul. Karczewnik, Chodzież    Brak Sprzeciwu
55 31.01.2022 Ryszard Styza  1086/3, 1087/5, 1088/5, 1093   Szamocin Sieć wodociągowa z  przyłaczami     Brak Sprzeciwu
56 11.02.2022 DOBRYDOM s.c. Alicja Kado Dobrosław Kado 1021, 1130, 1009/14   Margonin Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami    Brak Sprzeciwu
57 16.02.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WRI-COMPLEX  667, 669, 674, 675, 678, 786/2   Rataje Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa    Brak Sprzeciwu
58 25.02.2022 PSG Sp. z o.o. 508, 514/14, 679/6, 628, 90/1,  91   Szamocin, Atanazyn Gazociąg średniego ciśnienia    Brak Sprzeciwu
29 17.03.2022 PSG Sp. z o.o. 829   Margonin Gazociąg niskiego ciśnienia    Brak Sprzeciwu
30 24.03.2022 MWiK Sp. z o.o. 163, 212/7, 212/4   Konstantynowo Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej    Brak Sprzeciwu
31 17.03.2022 PSG Sp. z o.o. 21/48, 21/35, 21/36, 21/77, 21/78, 273, 231, 252, 277   Strzelce Gazociąg Średniego ciśnienia    Brak Sprzeciwu
32 26.05.2022 MWiK Sp. z o.o. 1826   Chodzież Przebudowa sieci wodociągowej    Brak Sprzeciwu
33. 26.09.2022r. PSG Sp. z o.o. 786/2, 657/2   Rataje gm. Chodzież Gazociąg Średniego ciśnienia    Brak Sprzeciwu
34. 28.10.2022r. PSG Sp. z o.o. 332   Lipiny gm. Margonin Gazociąg Średniego ciśnienia    
35 13.12.2022R. Zakład Usług Komunalnych w Margoninie 319   Margońska Wieś gm. Margonin Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej