Zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wykaz zgłoszeń 2022

Lp. Data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestycji Opis zamierzenia budowlanego Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Nr działki Ulica Miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.06.2022 Urszula Przybylska 1250/7   Chodzież  Budynek mieszkalny jednorodzinny   Wycofanie, umorzenie
11.07.2022r.
2 2.10.2022 Stanisław Kozłowski 29/6   Nowe Brzeźno Budynek mieszkalny jednorodzinny    

Zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wykaz zgłoszeń

Lp. Data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestycji Opis zamierzenia budowlanego Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Nr działki Ulica Miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 16.11.2015r. Roman Paweł Pietruszka 28/16   Oleśnica
gm. Chodzież
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Zawiadomienie z dnia 03 grudnia 2015 roku, znak: AI.II.6743.1.2015M o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
2. 29.03.2016r. Grażyna Fudala 130/32   Laskowo
gm. Szamocin
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. 27.06.2016r. Adam Świątek 194/65
194/66
  Studźce – Adolfowo
gm. Margonin
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. 27.07.2016r. Jakub Ksycki 556/7 Przylesie Budzyń budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. 23.12.2016r. Natalia i Błażej Szejner 157/2   Budzyń Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z garażem w zabudowie zagrodowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. 29.12.2016r. Oktawia Walczak
Michał Andrzejewski
564/3   Budzyń Budynek mieszkalny jednorodzinny   Umorzenie postępowania
7. 13.06.2017r. Rafał Sutkiewicz 155   Nowa Wieś Wyszyńska
gm. Budzyń
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. 05.07.2017r. Karol i Magdalena Orchowicz 322/6   Rataje
gm. Chodzież
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. 10.07.2017r. Tomasz i Beata Jędraszczak 4442   Chodzież budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. 21.08.2017r Natalia i Błażej Szejner 157/2   Budzyń budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie zagrodowej    Organ nie wniósł sprzeciwu
11. 15.12.2017r Tomasz i Magdalena Grabianowska 513/3   Rataje
gm. Chodzież
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

Organ nie wniósł sprzeciwu

12.  20.02.2018r. Wiesław Kowalczyk
Grażyna Ślachciak-Kowalczyk
 1248/4    Chodzież budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  03.04.2018r.  
13.  09.04.2018r. Zdzisław i Renata Kamińscy 513/2    Rataje gm. Chodzież budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
14. 17.09.2018r. Marcin Katarzyna Gról 1732   Budzyń budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
15. 03.10.2018r. Tomasz Stosik
Agnieszka Łuczon-Stosik
249/21   Młynary gm. Margonin budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
16. 10.10.2018r. Teresa Kujawa 1754   Budzyń budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
17. 29.03.2019r. Alfons Hemerling 81/21, 81/22, 788/1   Sypniewo gm. Margonin budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
18. 09.12.2019r. Paweł Nowicki 666   Laskowo gm. Szamocin budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
19. 28.02.2020r. Paweł Mizgalski 557/11   Budzyń budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu 
20. 03.03.2020r. Paweł Kwiatkowski 79/17 Wspólna Studzieniec gm. Chodzież budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
21 28.04.2021 Ewelina Mejer 121/2   Podstolice Budynek mieszkalny jednorodzinny    Organ nie wniósł sprzeciwu
22 28.07.2021 Roman Lidziński 653   Laskowo gm. Szamocin Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu