logo
ucho   logo bip
Informacje o stanie mienia komunalnego

Informacje o stanie mienia komunalnego

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
 
 Zarząd Powiatu Kościańskiego Decyzją z dnia 10 maja 2000r. przekazał w trwały zarząd na czas nie oznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach  nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kościańskiego. Nieruchomość ta zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie nr 11005, oznaczona numerami geodezyjnymi działek:
1.    698/2 o powierzchni 6.4200 ha zabudowana niżej wymienionymi budynkami i składnikami budowlanymi:
- budynek główny ( pałac - BETANIA ) - budynek piętrowy podpiwniczony
   z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 578,7 m2, kubaturze 4551,6 m3
- oficyna północna - budynek piętrowy podpiwniczony z poddaszem użytkowym
  o powierzchni zabudowy 234,1 m2, kubaturze 1.466,5 m3
- oficyna południowa - budynek piętrowy podpiwniczony z poddaszem użytkowym
   o powierzchni zabudowy 309,0 m2, kubaturze 2.114,7 m3
- oficyna wschodnia - budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni
   zabudowy 116,2 m2, kubaturze 871,6 m3
- budynek mieszkalny (,,dom ogrodnika") - budynek parterowy niepodpiwniczony
   w 50% z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 171,7 m2, kubaturze
   681 m3
- budynek rehabilitacyjno - mieszkalny ( SILOAM ) - budynek dwukondygnacyjny
   o powierzchni zabudowy 447,7 m2,kubaturze 1.711,6 m3
- budynek warsztatu terapii zajęciowej ( NEFESZ ) o powierzchni zabudowy 569,3 m2
   kubaturze 2,109,0 m3
- budynek gospodarczo - magazynowy - budynek parterowy, niepodpiwniczony
  o powierzchni zabudowy 229,8 m2, kubaturze 654,9 m3
- budynek warsztatowo - garażowy - budynek parterowy, niepodpiwniczony
  o powierzchni zabudowy 73,9 m2, kubaturze 236,5 m3
- budynek warsztatowy - budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni
  zabudowy 21,3 m2, kubaturze 58,6 m3
- piwnica murowana o powierzchni zabudowy 95,9 m2, kubaturze 249,3 m3
- ogrodzenie z siatki metalowej
- ogrodzenie murowane z bramą i furtkami  
- ogrodzenie murowane frontowe i tylne
- ogrodzenie z płyt żelbetowych
- studnia głębinowa
2.    485 o powierzchni 1.1800 ha i  487 o powierzchni 1.2300 ha zabudowaną
oczyszczalnią ścieków typu PS - 25
.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2003-07-17 14:21:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2003-07-17 14:32:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2003-07-17 14:32:27)