logo
ucho   logo bip
Kontrola działalności, wnioski

Wykaz kontroli w 2019 roku

1. Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim.

Data przeprowadzenia kontroli: 6-12.03.2019 r.

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

2. Organ kontrolujący: Sąd Rejonowy w Kościanie

Data przeprowadzenia kontroli: 14.03.2019 r.

Zakres kontroli: Przyjmowanie i przebywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

 

3. Organ kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Data przeprowadzenia kontroli: 20-27.05.2019 r.

Zakres kontroli: Realizacja budżetu w roku 2018.

 

Z treścią protokołów  można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w sekretariacie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2019-07-31 11:28:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2019-07-31 11:28:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2019-07-31 11:32:25)