logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujace funkcje

 
Osoby pełniące funkcje
w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
 
 Dyrektor  Katarzyna Michalewicz
 e-mail: dyrektor@dps.jarogniewice.pl
 Główny księgowy
 Beata Ścigacz
 e-mail: beatas@dps.jarogniewice.pl
 Starszy pracownik socjalny
 Agnieszka Żak
 e-mail: agnieszkaz@dps.jarogniewice.pl
 Kierownik działu wspomagającego
 Joanna Krawczyk
 e-mail: joannak@dps.jarogniewice.pl
 Kierownik działu opiekuńczego
 Magdalena Maćkowiak
 e-mail: magdam@dps.jarogniewice.pl
 Kierownik działu gospodarczego
 Paweł Jakubowicz
 e-mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl
 Inspektor ds. kadr
 Zofia Bartkowiak
 e-mail: bartkowiakz@dps.jarogniewice.pl
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Marcin Jakubowicz
 e-mail: iodo@dps.jarogniewice.pl
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2003-07-10 14:23:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2009-08-27 13:12:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-11-20 12:10:22)