logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania

Podstawy Prawne Działania

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

 

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 z 1998 r., poz. 578 z późniejszymi zmianami).
  5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964 z późniejszymi zmianami).
  6. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przyjęty Uchwałą Nr 193/690/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 r. z późniejszymi zmianami.
  7. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008 r. o zezwoleniu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie.   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2003-07-17 13:40:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2006-10-12 08:02:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2018-04-18 14:49:03)