logo
ucho   logo bip

DPSJ.GK.4261.2.2014

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ulica Poznańska 25, 64 – 020 Czempiń

poszukuje spadkobierców zmarłego Mieszkańca

 

Pana

STANISŁAWA  PAPIEŻA

urodzonego dnia 9 kwietnia 1944 roku w Kolonii Adamkowie

syna Ludwika i Wiktorii Reputała

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach informuje, że po zmarłym Mieszkańcu pozostały rzeczy osobiste (odzież) oraz wózek inwalidzki, proteza nogi prawej oraz dwie kule pachowe, jak również depozyt pieniężny w kwocie 1164,71 zł.

 

W związku z powyższym Dom wzywa do odbioru rzeczy i pieniędzy wskazanych powyżej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu rzeczowego i pieniężnego. Dom wskazuje jednocześnie, iż celem dokonania odbioru rzeczy lub pieniędzy należy dysponować postanowieniem właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub też notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Odbioru można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym upoważnieniem.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie trzech lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.
Nr 208, poz. 1537 z 2006 roku z późn. zm.).

 

   

Jarogniewice, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:51:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:51:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:51:57)