logo
ucho   logo bip

DPSJ.GK.4261.8.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ulica Poznańska 25, 64 – 020 Czempiń

poszukuje spadkobierców zmarłej Mieszkanki

 

Pani

WIKTORII  PAJCHROWSKIEJ

urodzonej dnia 29 listopada 1923 roku w Lens we Francji

córki Jakuba i Franciszki

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach informuje, że po zmarłym Mieszkańcu pozostały rzeczy osobiste oraz następujące przedmioty: walizki, kule, aparat słuchowy, lampka nocna, budzik, telewizor, dekoder, obraz, jak również depozyt pieniężny w kwocie 852,35 zł.

 

W związku z powyższym Dom wzywa do odbioru rzeczy i pieniędzy wskazanych powyżej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu rzeczowego lub pieniężnego. Dom wskazuje jednocześnie, iż celem dokonania odbioru rzeczy lub pieniędzy należy dysponować postanowieniem właściwego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub też notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Odbioru można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym upoważnieniem.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie trzech lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z 2006 roku z późn. zm.).

 

 

  

Jarogniewice, dnia 1 sierpnia 2017 roku

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:55:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:55:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:55:54)