logo
ucho   logo bip

DPSJ.GK.4261.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ulica Poznańska 25, 64 – 020 Czempiń

poszukuje spadkobierców zmarłego Mieszkańca

 

Pana

ZBIGNIEWA  JANA  JANKOWIAKA

urodzonego 13 grudnia 1946 roku w Poznaniu

syna Antoniego i Marianny z domu Banaszak

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach informuje, że po zmarłym Mieszkańcu pozostały rzeczy osobiste oraz depozyt pieniężny w kwocie 1457,39 zł.

 

W związku z powyższym Dom wzywa do odbioru rzeczy i pieniędzy wskazanych powyżej w ciągu 3 lat od dnia wystawienia niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu rzeczowego lub pieniężnego. Dom wskazuje jednocześnie, iż celem dokonania odbioru rzeczy lub pieniędzy należy dysponować postanowieniem właściwego sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub też notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Odbioru można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym upoważnieniem.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie trzech lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie
z ustawą z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z 2006 roku z późn. zm.).

  

 

Jarogniewice, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:46:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:46:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2017-08-01 14:46:44)