Budżet

Budżet na 2024 rok

 

I.         DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

5.170.617,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

5.170.617,00

w tym:

0830

Wpływy z usług

5.168.617,00

 

  1. II.            WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

8.618.161,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

8.618.161,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13.910,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.011.422,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

363.305,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

927.602,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

130.162,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13.096,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600.000,00

4220

Zakup środków żywności

526.220,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych

40.000,00

4260

Zakup energii

198.975,00

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

480.000,00

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.982,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.440,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

4430

Różne opłaty i składki

31.813,00

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

174.205,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

18,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

10.777,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8.000,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

11.938,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

43.096,00

 

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

 

Budżet na 2023 rok

 

I.         DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

4.540.617,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

4.540.617,00

w tym:

0830

Wpływy z usług

4.538.617,00

 

  1. II.            WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

6.481.753,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

6.481.753,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13.910,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.708.614,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

307.778,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

740.316,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

98.858,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13.096,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

433.870,00

4220

Zakup środków żywności

446.205,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych

32.000,00

4260

Zakup energii

134.500,00

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

12.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

268.717,00

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.982,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.440,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

4430

Różne opłaty i składki

29.813,00

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

147.628,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

15,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

10.777,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6.000,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

7.938,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

40.096,00

 

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

Budżet na 2022 rok

 

I.         DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

3.670.617,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

3.670.617,00

w tym:

0830

Wpływy z usług

3.670.617,00

 

  1. II.            WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

6.296.587,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

6.296.587,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13.911,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.641.884,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

278.165,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

665.316,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

93.358,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13.096,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

433.870,00

4220

Zakup środków żywności

342.904,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych

32.000,00

4260

Zakup energii

134.500,00

4270

Zakup usług remontowych

62.062,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

12.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

335.896,00

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.982,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.800,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

4430

Różne opłaty i składki

23.694,00

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

136.940,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

10,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

10.777,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10.988,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

7.938,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

37.096,00

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

 

Budżet na 2021 rok

 

I.         DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

3.392.617,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

3.392.617,00

w tym:

0830

Wpływy z usług

3.392.617,00

 

  1. II.            WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

5.863.649,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

5.863.649,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8.911,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.395.884,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

257.564,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

613.819,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

86.132,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

53.096,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

356.870,00

4220

Zakup środków żywności

330.000,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych

28.000,00

4260

Zakup energii

115.500,00

4270

Zakup usług remontowych

22.062,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

14.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

269.282,00

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.982,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.800,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

4430

Różne opłaty i składki

23.694,00

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

139.782,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

10,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

10.777,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10.988,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

35.000,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

37.096,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,00

 

 

 

Wytworzył: Ewa Górnik