Majątek

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

na dzień 01.01.2024 r.

Środki trwałe

19.068.317,01

Gr. 0

Grunty

3.060,00

Gr. I

Budynki

14.846.382,90

Gr. II

Budowle

1.611.386,68

Gr. III

Kotły i maszyny energetyczne

294.744,80

Gr. IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

93.011,21

Gr. V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

189.554,32

Gr. VI

Urządzenia techniczne

1.578.113,28

Gr. VII

Środki transportowe

277.716,77

Gr. VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

174.347,05

Pozostałe środki trwałe

1.669.927,84

 

Wyposażenie

1.610.855,96

 

Wartości niematerialne i prawne

59.071,88

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

 

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

na dzień 01.01.2023 r.

Środki trwałe

19.068.317,01

Gr. 0

Grunty

3.060,00

Gr. I

Budynki

14.846.382,90

Gr. II

Budowle

1.611.386,68

Gr. III

Kotły i maszyny energetyczne

294.744,80

Gr. IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

93.011,21

Gr. V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

189.554,32

Gr. VI

Urządzenia techniczne

1.578.113,28

Gr. VII

Środki transportowe

277.716,77

Gr. VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

174.347,05

Pozostałe środki trwałe

1.645.832,43

 

Wyposażenie

1.589.700,55

 

Wartości niematerialne i prawne

56.131,88

 

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

 

 

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

na dzień 01.01.2022 r.

Środki trwałe

19.053.680,01

Gr. 0

Grunty

3.060,00

Gr. I

Budynki

14.846.382,90

Gr. II

Budowle

1.611.386,68

Gr. III

Kotły i maszyny energetyczne

294.744,80

Gr. IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

93.011,21

Gr. V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

189.554,32

Gr. VI

Urządzenia techniczne

1.563.476,28

Gr. VII

Środki transportowe

277.716,77

Gr. VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

174.347,05

Pozostałe środki trwałe

1.555.740,60

 

Wyposażenie

1.500.271,44

 

Wartości niematerialne i prawne

55.469,16

 

Wytworzył: Ewa Górnik

 

 

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

na dzień 01.01.2021 r.

Środki trwałe

18.916.627,98

Gr. 0

Grunty

3.060,00

Gr. I

Budynki

14.846.382,90

Gr. II

Budowle

1.611.386,68

Gr. III

Kotły i maszyny energetyczne

258.507,77

Gr. IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

67.181,21

Gr. V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

189.554,32

Gr. VI

Urządzenia techniczne

1.488.491,28

Gr. VII

Środki transportowe

277.716,77

Gr. VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

174.347,05

Pozostałe środki trwałe

1.492.702,41

 

Wyposażenie

1.452.326,25

 

Wartości niematerialne i prawne

40.376,16

 

 

 

Wytworzył: Ewa Górnik