Kierownictwo

Dyrektor - Joanna Wołyńska

Osoba kierująca działem finansowo - księgowym - Główna księgowa - Ewa Górnik

Osoba kierująca działem teraputyczno - opiekuńczym - Starszy specjalista pracy socjalnej - Danuta Kaczmarek

Osoba kierująca działem leczniczo - rehabilitacyjnym - Starsza pielęgniarka - Sabina Radzymińska

Osoba kierująca działem gospodarczym - Starszy inspektor - Marcin Rusin

Osoba kierująca kuchnią - Renata Pałaszyńska