Powiadomienia o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD)

Informujemy, że w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest:

 

Aneta Janiak

Dane kontaktowe IOD:

mail: janiakaneta@onet.eu,

tel: 602215969