Zarys ogólny

Zarys ogólny

 

   ZARYS OGÓLNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

 

    Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach utworzony został 01 stycznia 1997r.  na bazie  byłego oddziału rehabilitacji  psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie.

Dom jest placówką stałego pobytu , zlokalizowaną  na terenie powiatu kościańskiego w gminie Krzywiń, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W skład DPS-u wchodzą :

1.      Dwu-kondygnacyjny pawilon mieszkalny, w którym do dyspozycji mieszkańców są:

 •  pokoje 1,2,3 osobowe z łazienką w każdym pokoju ;
 • świetlica ;
 • jadalnia ;
 • gabinet zabiegowo pielęgniarski ;
 • pomieszczenia do terapii ;
 • punkt biblioteczny ;
 • kuchenka pomocnicza ;
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia ;
 • palarnia ;
 • kaplica
 1. Pawilon terapeutyczny, w którym do dyspozycji mieszkańców są:
 •  sala do psychoterapii ;
 • sala do fizykoterapii ;
 • gabinet lekarski ;
 • gabinet psychologa;
 1.  Pałac , w którym znajdują się:
 • pokoje gościnne jedno i dwuosobowe ;
 • sala konferencyjna dostosowana do organizacji szkoleń i konferencji ;
 • kawiarenka ;
 • sauna ;
 • siłownia ;
 • kafejka internetowa;
 • administracja
Jako jednostka budżetowa realizuje zadania pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Placówka zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia, akcentując intymność, niezależność oraz indywidualne potrzeby podopiecznych. Za cel stawia sobie łagodzenie skutków przewlekłej choroby i hospitalizacji oraz ponowną integrację ze środowiskiem. Stymuluje rozwój indywidualny, uwzględniając fizyczną i psychiczną sprawność podopiecznych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą, psychoterapię, w tym terapię zajęciową, kulinarną, kulturalno-oświatową, socjoterapię, ergoterapię, stałą opiekę pielęgniarki przeszkolonej w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Dom udostępnia również bazę terapeutyczno-treningową oraz szkoleniowo-edukacyjną w zakresie psychiatrii i psychologii klinicznej.