Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

INFORMACJA  O STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

 

I. Zarząd Powiatu Kościańskiego Decyzją z dnia 06 grudnia 2000r. przekazał w trwały zarząd na czas nie oznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach nieruchomość oznaczoną numerami  geodezyjnymi działek:

 

1.      74 o powierzchni 1,32 ha zabudowana  następującymi budynkami:

-         pawilon – budynek murowany, dwukondygnacyjny, wybudowany w roku 1988.

-         kuchnia , stołówka, kotłownia – budynek murowany, dwukondygnacyjny, oddany do użytku w 1990r.

-         hotel – budynek mieszkalny, murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w roku 1982.

-         garaże – budynek murowany, niepodpiwniczony ,

 

2.      76 o powierzchni 1,22 ha zabudowana następującymi budynkami:

-         pałac - budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1922 r.

-         budynek stolarni – wolnostojący, parterowy, wybudowany w roku 1990,

-         budynek oczyszczalni ścieków  - dwukondygnacyjny, wybudowany w 1992r.

 

3.      77/1 o powierzchni 0,0132 ha  - boisko

4.      77/2 o powierzchni 1,0668 ha – boisko

 

Na w/w działkach znajdują się również budowle:

-         boks opałowy ( bunkier )

-         dół chłonny ( zbiornik nieczystości )

-         kanał nieprzechodni centralnego ogrzewania

-         przewód przesyłowy wodociągowy

-         przewód sieci kanalizacyjnej

-         droga wewnętrzna  asfaltowa

-         ciągi piesze ( chodniki )

-         ujęcie wody

-         sieć telefoniczna kablowa

-         komin  szt. 2

-         ogrodzenie

 

II. Decyzją z dnia 31.03.1999r. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oddano w zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach  na czas nie oznaczony nieruchomość rolną ( łąki -  nadbrzeże jeziora ) Skarbu Państwa :

działkę  102/1 o powierzchni 0,3835 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności opiekuńczej, leczniczej, rehabilitacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej.