Kontrola działalności, wnioski

Kontrola działalności,wnioski.

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI, WNIOSKI

ROK 2013

1) Dnia 28.01.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola  przez Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Zakres  kontroli: ocena gospodarowania depozytami mieszkańców Domu.

 

2)  Dnia 06.02.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach  przeprowadzona została

Kontrola przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Zakres kontroli - podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej / Dz.U. z 2012r.  poz. 964/  

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. z 2013r. poz. 182/ art. 112 pkt.8

 

3)  Dnia 08.02.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola  przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kościańskiego.

Zakres kontroli: informacje ogólne, modernizacje i remonty w roku 2012, plan i wykonanie planu wydatków budżetowych w roku 2012, liczba mieszkańców domu pomocy społecznej, których pobyt opłacany jest przez samorządy, liczba skarg i wniosków w roku 2012 oraz efekty ich rozpatrzenia.

 

4)  Dnia 21.03.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola Sędziego Sądu Rejonowego w Kościanie  w zakresie legalności przyjmowania

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają.

 

5) Dnia 17.09.2013r. i w dniach od 24.09.2013r. do 25.09.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola przez Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Zakres kontroli: dochody i wydatki w 2012r. 

 

            Z treścią protokołów można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej

w Mościszkach ( budynek pałacowy) pok. 104 i pok.106