Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

 
 

Osobysprawujące funkcje w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

 

1. Dyrektor-Joanna Bartek

2. Zastępca dyrektora (dział techniczno-gospodarczy)-Marta Jagodzińska

3. Główny księgowy-Renata Stasik

4. Zastępca głównego księgowego-Natalia Piasecka

5. Kierownik działu opiekuńczo-pielęgnacyjnego-Ewa Maćków

6. Kierownik działu socjalno-terapeutycznego-Maciej Tomaszewski

7. Sekretariat/Inspektor ochrony danych-Marzena Jarosz sekretariat@dpsmosciszki.pl
 

 Dyrektor DPS w Mościszkach przyjmuje w każdy poniedziałek i środę od godziny 12:00 do godziny 15:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Domu.

Zastępca dyrektora DPS w Mościszkach przyjmuje w każdy wtorek od godziny 12:00 do godziny 14:00 i każdy czwartek od godziny 10:00 do godziny 12:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Domu.