Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

PODSTAWY  PRAWNE  DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

     ( Dz. U. z 2013r.  poz. 182 ze  zm.)

 

2) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

     (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze  zm.)

 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie

     domów pomocy społecznej ( Dz. U. z  2012r. poz. 964)

 

4) Ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

     (Dz. U. z  2013r. poz. 595 ze zm.)

 

5) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

     ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

 

6) Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

     ( Dz. U.  z 2009 Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

7) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

    ( Dz. U.  z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze  zm.)

 

8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

     (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze  zm.)

 

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

     (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

 

10) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

       (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.))

 

11) Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008r. w sprawie wydania Powiatowi Kościańskiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Mościszkach, z siedzibą pod adresem: Mościszki 37,

64-010 Krzywiń, z liczbą miejsc 97.