Prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa

Prowadzone rejestry,ewidencja,archiwa

Prowadzone rejestry,ewidencja,archiwa.
 
 
 
1. Rejestr spraw wg instrukcji kancelaryjnej
2. Rejestr wypadków
3. Książka kontroli sanitarnej
4. Książka kontroli kominiarskiej
5. Książka kontroli jednostek nadrzędnych
6. Książka skarg i wniosków
7. Ewidencje:
*   środków trwałych
*   środków trwałych o charakterze wyposażenia
*   ilościowa przedmiotów