Działalność lobbingowa

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku wobec Urzędu Gminy w Liskowie

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku  wobec  Urzędu Gminy  w Liskowie

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2018 rok


Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2018 rok

 

 

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2017 rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2017 rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2016 rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2016 rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

Zarządzenie Wójta Gminy lisków w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Liskowie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Zarządzenie lobbingowe odpowiedź

Zarządzenie lobbingowe - Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym

Zarządzenie lobbingowe - Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym