Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z 7 lipca 2020r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 6 lipca 2020 roku

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z 29 czerwca 2020r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z 17 czerwca 2020r.

Obwiweszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 17 czerwca 2020 roku.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 10 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 5 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków - Budowa sieci wodociągowej ul.Spółdzielców

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Annopol"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zakrzyn-Kolonia 4"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zakrzyn-Kolonia 3"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zakrzyn- Kolonia 2"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zakrzyn-Kolonia 1"

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacja Kalisz- Sieradz".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacja Kalisz- Sieradz".

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji redukcyjno - pomi

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia gazu ziemnego na terenie położonym w miejscowości Zakrzyn

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn

Wójt Gminy Lisków zawiadamia o budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w miejscowości Zakrzyn

Wójt Gminy Lisków zawiadamia o budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w miejscowości Zakrzyn

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie, z przeznaczeniem na bibliotekę

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie, z przeznaczeniem na bibliotekę

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o budowie i przebudowie elektroenergetycznej lini napowietrznej nN oraz budowie lini kablowej nN (wraz z przyłączeniami) na terenie położonym w miejscowości W

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o budowie i przebudowie elektroenergetycznej lini napowietrznej nN oraz budowie lini kablowej nN (wraz z przyłączeniami) na terenie położonym w miejscowości Wygoda

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

Dokument bez nazwy

Wójt Gminy Lisków zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nN w miejscowości Koźlątków

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowa

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie, z przeznaczeniem na bibliotekę

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków - budowa elektroenergetycznej lini napowietrznej nN na terenie położonym w miejscowości Wygoda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków - budowa elektroenergetycznej lini napowietrznej nN na terenie położonym w miejscowości Wygoda

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza.

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu linii napowietrznej nN oraz

Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu linii napowietrznej nN oraz budowie linii napowietrznej nN po nowej trasie wraz ze zmianą lokalizacji słupów na terenie położonym w miejscowości Wygoda

SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu

SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pozarnej Ciepielew

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pozarnej Ciepielew

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o rozbudowie budynku OSP Ciepielew

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o rozbudowie budynku OSP Ciepielew

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY LISKÓW z dn. 12.03.2019 r.

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY LISKÓW z dn. 12.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego z dnia 6 marca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie"

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego z dnia 6 marca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o "Przebudowie drogi powiatowej nr 4606P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn - Młynisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o "Przebudowie drogi powiatowej nr 4606P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn - Młynisko

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597P Zakr

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn - Młynisko

STAROSTA KALISKI OBWIESZCZENIE

STAROSTA KALISKI OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Lisków w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji nr 919.2018 z dnia 05.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego o wydaniu decyzji nr 919.2018 z dnia 05.12.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o zmianie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o zmianie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 11.09.2018 r.

ROI.6733.6.2018    

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.),

zawiadamiam, że 

wydano  decyzję  ustalającą  lokalizację  inwestycji  celu publicznego  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej Nn ze słupem w miejscu istniejącej linii Nn i słupa tej linii na terenie położonym w miejscowości Koźlątków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 90, 242/1, 244/1 (obręb Koźlątków).


                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                   /-/ Maria Krawiec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji środowiskowych

ROI.6220.2.2018
Lisków, dnia 06.09.2018 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póżn. zm.) 


zawiadamiam

że w dniu 06.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MAŁGÓW II” w miejscowości Małgów-Kolonia w granicach działek o numerach ewidencyjnych 176 i 177, obręb Małgów Kolonia, gmina Lisków” na wniosek Pana Marka Muszyńskiego, ul. Kościuszki 18, 62-840 Koźminek.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym 
z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu z dnia 08.08.2018 r. znak : WOO-IV.4220.831.2018.WB.1 oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Kaliszu z dnia 07.08.2018 r. (wpłynęło do tut. Urzędu dnia 09.08.2018 r.) znak: PO.ZZŚ.2.436.105.2018.AN.    
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie (Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pokój nr 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Małgów. 


Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                  Lisków, dnia 21.08.2018 r.

ROI.6733.6.2018     

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)


zawiadamiam, że


wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej Nn ze słupem w miejscu istniejącej linii Nn i słupa tej linii na terenie położonym w miejscowości Koźlątków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 90, 242/1 i 244/1 (obręb Koźlątków).

                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lisków, dnia 20.08.2018 r.

ROI.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE 

O POSTANOWIENIEU STWIERDZAJĄCYM BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405  z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

Informuję, że w wyniku prowadzonego postepowania z wniosku z dnia 05.07.2018 r. Pana Marka Muszyńskiego, zam. ul. Kościuszki 18, 62-840 Koźminek (wpłynął do tut. Urzędu Gminy 17.07.2018r.) w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MAŁGÓW II" w miejscowości Małgów Kolonia w granicach działek o numerach ewidencyjnych 176 i 177 obręb Małgów Kolonia, gmina Lisków", Wójt Gminy Lisków odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 (rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów  Natura 2000), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziele społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz analizą opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Kaliszu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z końcowym etapem postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informuję strony postepowania o możliwości zapoznania się z postanowieniem oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie (Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - pokój nr 6), w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lisków.

Informuję ponadto, że po wyznaczonym terminie na podstawie zgromadzonych dokumentów zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o śodowiskowych uwarunkowaniach dls przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nadziałce nr e. 112(obrę

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o śodowiskowych uwarunkowaniach dls przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nadziałce nr e. 112(obręb Ciepielów) w miejscowości Ciepielew, Gmina Lisków (proj. Ciepielów II)

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o śodowiskowych uwarunkowaniach dls przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o śodowiskowych uwarunkowaniach dls przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nadziałce nr e. 113(obręb Ciepielów) w miejscowości Ciepielew, Gmina Lisków (proj. Ciepielów I)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW - budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV ze słupem kablowym oraz odcinka linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze słupem kablowym

Lisków, dnia 25.07.2018r. 

ROI.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV ze słupem kablowym oraz odcinka linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze słupem kablowym na terenie położonym w miejscowości Lisków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 670/2, 695/3, 695/4 i 855/1 (obręb Lisków).

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków

Lisków,  dnia 16.05. 2018 r.

Wójt Gminy Lisków  

 

OGŁOSZENIE

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lisków

  

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwośći zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 28 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie  przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 pok.6, 62 - 850 Lisków w godzinach  od 8°° do 14°°.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie pod adresem: bip.liskow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Lisków przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lisków, w tym na adres poczty elektronicznej: gmina@liskow.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 roku.

Organem rozpatrującym złożone uwagi jest Wójt  Gminy Lisków

                                                                                       Wójt Gminy Lisków
                                                                                        /-/ Maria Krawiec

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - mapa
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - opis

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - mapa
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - opis

Kierunki zagospodarowania przestrzennego (prognoza) - mapa
Kierunki zagospodarowania przestrzennego (prognoza) - opis

Powiązania przyrodnicze
Oświadczenie autora

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 14.05.2018r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam, że

 

wydano  decyzję  ustalającą  lokalizację  inwestycji  celu publicznego  polegającej na kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego, budowę chodnika, drogi, zagospodarowania terenu zielenią wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej działce, na terenie położonym w Liskowie, gm. Lisków oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr  454, 457/1 i 554.


                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                        /-/ Maria Krawiec

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów,

Pismo.pdf

 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku.

DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

DECYZJA

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kaliszu

 

SKO-4220A-62/17

znak ROI.6220.3.2.2017

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej "Lisków I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wygoda.

 Plik.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 12.12.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073),


zawiadamiam, że

 

wydano  decyzję  ustalającą  lokalizację  inwestycji  celu publicznego  polegającej na budowie kablowej   linii  energetycznej SN 15 kV,    na terenie położonym w Liskowie, gm. Lisków oznaczonym w   ewidencji   gruntów i budynków jako działki nr 694/2, 772 i 857/4.


                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                     /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 13.11.2017 r.

ROI.6220.3.3.2017                                                           

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 38 oraz art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

zawiadamiam 

że w dniu 09.11.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Lisków I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wygoda, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie na działkach ewidencyjnych 216 (farma z infrastrukturą), 321 (zjazd z drogi publicznej) obręb Wygoda"  po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.09.2017 r. znak ON-NS.72.3.46.2017 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.09.2017 r. znak WOO-IV.4240.882.2017.WP.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.09.2017 r. znak  WOO-IV.4240.882.2017.WP,  oraz   opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.09.2017r. znak ON-NS.72.3.46.2017.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Wygoda.

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                           /-/ Maria Krawiec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073),

 

zawiadamiam, że

 

wydano  decyzję  ustalającą  lokalizację  inwestycji  celu publicznego  polegającej na

budowie oświetleniowej linii napowietrznej nN wraz ze słupami oświetleniowymi,    

na terenie położonym w Małgowie i Małgowie-Kolonii, gm. Lisków oznaczonym w ewidencji   gruntów i budynków jako: działki nr 38 (obręb Małgów) oraz 45  i  52 (obręb Małgów-Kolonia).

Gmina Lisków ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizację statystycznej liczby uczniów

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 05.10.2017r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam, że

wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń  na I piętrze hali sportowo - widowiskowej  (pomieszczenia kursu sportowego, przedsionka i wc) z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny na terenie położonym w gm. Lisków, w miejscowości Lisków ul. Ks. W. Blizińskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/12.  

                                               Wójt Gminy Lisków
                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 05.10.2017 r.

ROI.6220.2.2.2017                                                         

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 38 oraz art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

zawiadamiam

że w dniu 05.10.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania instalacji do produkcji betonu- na instalację do produkcji betonu z wykorzystaniem odzyskiwanych odpadów w miejscowości Swoboda działka ew. nr 65",    po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 01.09.2017 r. znak ON-NS.72.3.43.2017 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.09.2017 r. znak WOO-IV.4240.854.2015.DG.1.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.09.2017 r. znak  WOO-IV.4240.854.2015.DG.1, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 01.09.2017 r. znak ON-NS.72.3.43.2017.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Swoboda.

                                             Wójt Gminy Lisków
                                            /-/ Maria Krawiec

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 14.09.2017 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 14.09.2017 r. 

 

KW_159121_RDO_S_plik6.PDF 

 

 

Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Lisków, dnia 20.09.2017r.

 

 

Obwieszczenie - wezwanie
na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

 

Na podstawie art.89 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017r., poz.1257) oraz art 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że w dniu 17 października 2017r. (wtorek) o godzinie 12 30  w Świetlicy Wiejskiej w Wygodzie odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Lisków I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wygoda, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie na działkach ewidencyjnych 216 (farma z infrastrukturą), 321 (zjazd z drogi publicznej) obręb Wygoda na wniosek Marcina Bagińskiego, Pełnomocnika spółki Energy Solar.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Na podstawie art. 89 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017r., poz.1257) wzywa się zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego.

Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017r., poz.1257) jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej - niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Wygoda,  oraz na stronie BIP Urzędu Gminy http://bip.liskow.pl/

Zgodnie z art. art.92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013r., poz.267) doręczenie oraz ogłoszenie uważa się za dokonane jeżeli nastąpiło przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.

 

Wójt Gminy Lisków

 

/-/ Maria Krawiec 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 12.09.2017 r.

ROI.6220.1.2.2017                                                           

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 ),

zawiadamiam

że w dniu 12.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji  ze złoża kruszywa naturalnego (piasków) „SWOBODA  4"  na działkach o nr  118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie.  na wniosek Kingi Dancewicz-Wower prowadzącej działalność gospodarczej PPHU „DANBUD" , Emilianów 11,  62-840 Koźminek.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.03.2016 r. znak : WOO-IV.4240.445.2017.KL.1 oraz  Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 2 sierpnia 2017 r. nr SKO-4220A/35/17.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Swoboda.

                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dn. 28.08.2017 r.

ROI.6220.3.2017    

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW

Na podstawie  art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek  spółki Energy Solar 8 Sp. z o.o. ul.Warecka 11A, 00-034 Warszawa  zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Lisków I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wygoda, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie na działkach ewidencyjnych 216 (farma z infrastrukturą), 321 (zjazd z drogi publicznej) obręb Wygoda.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa wsi Wygoda.

Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie  ul. ks. W. Blizińskiego 56  ( pokój nr 6 ) w godzinach pracy tj.  7.30 - 15.30 w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

                                          Wójt Gminy Lisków
                                          /-/ Maria Krawiec

Informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 17.08.2017r.

ROI.6220.1.1.2015    


Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z prowadzonym - na wniosek PPHU „DANBUD" Kinga Dancewicz-Wower, Emilianów 11, 62-840 Koźminek - postępowaniem administracyjnym mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

I N F O R M U J Ę

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji   kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża  „SWOBODA 4"  na działkach o nr 118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie.

Strony ww. postępowania administracyjnego mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pisma w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy w Liskowie, 62-805 Lisków, ul. ks. W Blizińskiego 56, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie rozstrzygnięciem sprawy w oparciu o zgromadzony przez tutejszy Urząd materiał dowodowy.

                                           Wójt Gminy Lisków
                                           /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dn. 17.08.2017 r.

ROI.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW

Na podstawie  art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Lisków zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania instalacji do produkcji betonu- na instalację do produkcji betonu z wykorzystaniem odzyskiwanych odpadów w miejscowości Swoboda działka ew. nr 65". "

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56  (pokój nr 6) w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30 w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Lrawiec

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

- uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nr XII/53/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 sierpnia 2017 roku,

- uchwała  Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nr 47/2017 z dnia  13.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Nr 60/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

-  uchwała Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nr 60/2013 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydanym w dniu 9 czerwca 2017 r. postanowieniu znak ROI.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Lisków

zawiadamia strony postępowania
o wydanym w dniu 9 czerwca  2017 r. postanowieniu znak ROI.6220.1.2017
którego treść podaję poniżej: 


WÓJT GMINY LISKÓW
 

62 - 850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56

 

Lisków, dnia 09.06.2017r.

ROI.6220.1.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


p o s t a n a w i a m
 

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji   kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża  „SWOBODA 4"  na działkach o nr 118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie.

II. Określam zakres  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  który dla przedmiotowego  przedsięwzięcia  powinien spełniać  wymagania określone w art. 66 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  a   ponadto zawierać analizę podanych niżej zagadnień:


1.Z zakresu ochrony przyrody

a) Opis środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony  obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025.

b) Ocenę wpływu przedsięwzięcia na gatunki chronione ze szczególnym uwzględnieniem ptaków zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lipicke Błota" oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami  ochrony obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025.

c) Opis działań minimalizujących dostosowany do poszczególnych grup organizmów stwierdzonych na analizowanym obszarze.

2. Z zakresu hydrogeologii:

a) Informacje dotyczące warunków hydrologicznych i geologicznych terenu  planowanej inwestycji;

b) Przedstawić informacje na temat parametrów złoża - jego miąższości, składu granulometrycznego;

c) Określić stopień zawilgocenia kruszywa oraz udział frakcji pyłkowych w kopalinie;

d) Opisać sposób prowadzenia eksploatacji złoża; podać informacje o poziomach i piętrach eksploatacyjnych i sposobie urabiania kopaliny, kierunku eksploatacji;

e) Określić wielkość udokumentowanych zasobów złoża oraz szacowany czas eksploatacji złoża;

f) Opisać możliwy wpływ przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie         negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te komponenty;

g) Przedstawić rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed zanieczyszczeniami związanymi z wykorzystaniem w fazie  eksploatacji przedsięwzięcia pojazdów mechanicznych;

h) Budowę hydrogeologiczną na przekroju uwzględniającą budowę geologiczną pod  obszarami zależnymi od wód;

i) Przedstawić dokumentację geologiczną złoża oraz kierunki spływu wód;

j) Przedstawić zasięg leja depresji w poziomie wodonośnym, z którego będzie eksploatowana kopalina przy założonym tempie wydobycia wraz z metodyką obliczeń.

k) Współczynnik filtracji poziomu wodonośnego.

3. Z zakresu ochrony klimatu należy :

a) Wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące zmiany.

b) Ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu oraz opis ewentualnych działaś minimalizujących.

4. Dokonać analizy oddziaływań skumulowanych planowanej inwestycji z istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami o takim samym charakterze, na terenie do którego Inwestor posiada tytuł prawny i na terenach sąsiednich, obejmującej przede wszystkim oddziaływania akustyczne oraz warunki hydrogeologiczne.

5. Odnieść się do art. 81 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r,. poz. 353, z pózn. zm. ) oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź proszę uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.


U z a s a d n i e n i e
 

Wydając postanowienie rozpatrzono:

a) wniosek PPHU „DANBUD" Kingi Dancewicz-Wower zam. Emilianów 11, 62-840 Koźminek z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia,

b) opinię nr WOO-IV.4240.445.2017.KL.1 z dnia 19.05.2017r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji   kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża  „SWOBODA 4"  na działkach o nr 118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie  i wymogu sporządzenia raportu.


Dla terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie  uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lisków Nr XIII/82/2000 z dnia 20.07.2000 roku  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszyw we wsiach: Swoboda, Józefów w gminie Lisków  /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 29 września  2000 r. Nr 64, poz. 860/.   Dla działek objętych wnioskiem ustalono następujące przeznaczenie- powierzchniowa eksploatacja kruszyw, które oznaczone jest na rysunku planu symbolem "02 PE".

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) pismem  z dnia 04.05.2017 r. Wójt Gminy Lisków zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinie co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 a tiret trzecie, piąte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art.63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości zwiazane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego  ze złoża kruszywa naturalnego SWOBODA-4 na działkach o nr ewidencyjnych:118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie będących własnością inwestora, za wyjątkiem działki o numerze 121/2  obręb Swoboda, która jest przedmiotem dzierżawy. Powierzchnia udokumentowanego złoża  SWOBODA-4 wynosi 13,63 ha. Inwestor podał, że aktualnie na gruntach tych nie prowadzi się eksploatacji (eksploatacja została wstrzymana w związku ze zmianą granic złoża i koniecznością zmiany warunków określonych w pierwotnej koncesji na wydobywanie kopaliny), a grunty uprawiane są rolniczo za wyjątkiem wyrobisk suchych i zawodnionych występujących w granicach planowanej inwestycji, które to wyrobiska powstały przed poszerzeniem granic złoża SWOBODA-4. W latach poprzednich inwestor prowadził eksploatację złoża Swoboda-4. W latach poprzednich inwestor prowadził eksploatację złoża SWOBODA-1 (złoże rozliczone o obszar górniczy został zlikwidowany) oraz SWOBODA-4 ( w poprzednich granicach przed poszerzeniem granic). Eksploatacja piasków będzie prowadzona metodą odkrywkowa bez użycia materiałów wybuchowych. Przewidywane średnie wydobycie dobowe wyniesie   500 Mg. W k.i.p. podano, że eksploatacja złoża SWOBODA-4 prowadzona będzie systemem odkrywkowo-wgłębnym trzema piętrami eksploatacyjnym, podsiębiernie lub nadsiębiernie- pierwsze piętro eksploatacyjne suche za pomocą koparki jednonaczyniowej lub ładowarki kołowej, podsiębiernie-drugie piętro eksploatacyjne w warstwie suchej i częściowo zawodnione za pomocą koparki jednonaczyniowej, podsiębiernie trzecie piętro eksploatacyjne zawodnione za pomocą pogłębiarki ssącej-refulera.

Odnosząc się do art.63 ust.1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025, oddalony o 700 m od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości  230 m znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipickie Błota".

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lipickie Błota" utworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 1/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz.U.Woj. Łódzkiego Nr 41, poz. 436)."Lipickie Błota" są jednym z najważniejszych miejsc lęgowych dla ptaków wodno-błotnych na obszarze między Doliną Baryczy, a Zbiornikiem „Jeziorsko". Z ptaków lęgowych w latach 2001-2005 stwierdzono m.in. następujące liczebności par/samców: perkozek 2/13; bąk 12-14; wodnik 35-45; kropiatka 0-40; kokoszka 0-16; świerszczak 4-25; brzęczka 20-30; błotniak stawowy 1-9; błotniak łąkowy 2-3 (Wilżak T.2011. Ptaki Bagien Lipickich. Przegląd Przyrodniczy. XXII,2: 65-77). Bagna Lipickie stanowią ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (EDS.) 2010. Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym). Ponadto wysokie walory florystyczne tego terenu sprawiły, że na części Bagien Lipickich utworzono obszar Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są siedlisko 6510 niżowe i górskie łąki świeżo użytkowane ekstensywnie siedlisko 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz siedlisko 7210 torfowiska nakredowe. Ponadto, stwierdzono występowanie kumaka nizinnego ( Bombina bombina) wymienionego w załączniku II i IV dyrektywy siedliskowej, nie będącej jednak przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła PLH100025. Biorąc pod uwagę, że jest to gatunek ciepłolubny, preferujący  płytkie, odsłonięte zbiorniki wodne, nie można wykluczyć, że zasiedlił już płytsze zbiorniki wodne na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Do najważniejszych zagrożeń Bagien Lipickich należy zmiana stosunków wodnych. Negatywny wpływ zmiany stosunków wodnych na ptaki zaobserwowano w związku z pracami hydrotechnicznymi prowadzonymi na rzece Lipiczance, na terenie województwa łódzkiego. Uległy wówczas pogorszeniu, przynajmniej czasowemu, warunki siedliskowe  kilku gatunków ptaków. W tym miejscu należy wskazać, ze jednym z zakazów obowiązujących na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lipickie Błota", zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia Nr 1/2005 Wojewody Łódzkiego jest „zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w pobliżu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową i ich siedlisk, które uzależnione są od środowiska wodnego. Eksploatacja kruszywa naturalnego powoduje oddziaływanie na środowisko o charakterze bezpośrednim, którym jest zmiana warunków hydrologicznych, to z kolei powoduje powstanie oddziaływania pośredniego, czyli pogorszenie stanu ekosystemów w wyniku zmiany warunków  hydrologicznych. Oddziaływanie to jest bardziej nasilone w przypadku wydobycia kruszywa spod powierzchni lustra wody. Z przedstawionych w k.i.p. informacji wynika, że przedmiotowe złoże będzie złożem zawodnionym, a wydobycie kruszywa prowadzone będzie do głębokości 7 m poniżej lustra wody, co może spowodować powstanie leja depresji poprzez dopływ wód z terenów przyległych do wyrobiska (zmiana naturalnych kierunków przepływu wód podziemnych). Wpływ ten nie kończy się z chwila wyrównania poziomu lustra wody w wyrobisku z  poziomem wód gruntowych terenów przyległych. Powstanie otwartego lustra wody powoduje większe straty wody w wyniku parowania i tym samym zmniejszenie retencji roślinnej i gruntowej. Ciągłe parowanie   z lustra wody będzie powodowało potrzebę ciągłego wyrównania poziomu wód i spływ wód gruntowych do wyrobiska, a tym samym obniżenie zwilgocenia terenów przyległych do wyrobiska (Martyniak K.2011.Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kruszyw. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i materiały, vol.132, nr 39, ss. 199-206). Wielkość powstałego leja depresyjnego zależna jest nie tylko od budowy geologicznej, ale również od tempa wydobycia kruszywa. Oprócz utraty wody poprzez parowanie z powierzchni lustra, następuje mechaniczne usuwanie wody podczas procesu wydobycia kruszywa.  Biorąc pod uwagę wielkość wydobycia  planowanej kopalni, obecność w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia dwóch innych kopalni (kopalnia SWOBODA -1 jest już nieczynna) oraz obecność kolejnej, oddalonej o 350 m, będącej własnością inwestora kopalni o powierzchni ponad 16 ha, nie można wykluczyć wpływu planowanego przedsięwzięcia na poziom wód, a tym samym na chronione gatunki roślin, ptaków i siedlisk znajdujących na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Lipickie Błota". Wpływu tego nie można wykluczyć  tym bardziej, ze w k.i.p. brak choćby takich informacji jak: zasięg leja depresji w poziomie wodonośnym, brak współczynnika filtracji poziomu wodonośnego, brak opisu budowy hydrogeologicznej na przekroju uwzględniającej budowę geologiczna pod obszarami zależnymi od wód czy brak dokumentacji geologicznej złoża oraz informacji na temat kierunku spływu wód.

W k.i.p. brak również opisu skumulowanego przedsięwzięcia. Autor k.i.p. wykluczył istnienie oddziaływania skumulowanego argumentując to tym, że eksploatacja kruszywa ze złoża   SWOBODA-3  i  SWOBODA-4 nie będą prowadzone jednocześnie. Kierując się zasadą przezorności, aby jednoznacznie wykluczyć znaczący wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar  Natura 2000, należy przeanalizować wpływ skumulowany przedsięwzięć  nie tylko realizowanych, ale również zrealizowanych i planowanych. Ocena ta nie powinna ograniczać się tylko do innych inwestycji o podobnych charakterze, jak inne kopalne kruszywa, ale do wszelkich przedsięwzięć, które mogą wpływać na obszar Natura 2000.

W k.i.p. nie przedstawiono żadnych działań minimalizujących na środowisko przyrodnicze. Wszystkie możliwe działania minimalizujące w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem np. wykonanie prac przygotowawczych do eksploatacji (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby) poza okresem lęgowym ptaków, okresowe odgradzanie dróg dojazdowych w miejscach stwierdzenia szlaków migracji płazów, odłów płazów z likwidowanych zbiorników wodnych itd. Mogą jedynie łagodzić negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz inne kopalnie kruszywa będące własnością inwestora w bliskiej odległości od planowanej kopalni kruszywa, nie można wykluczyć znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na teren realizacji przedsięwzięcia , jak i na pobliskie obszary chronione, w szczególności na gatunki ptaków i roślin związane z wodą oraz siedliska hydrogeniczne, wrażliwe na wahania poziomu wód.

Organ wydając niniejsze  postanowienie dodatkowo uwzględnił opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie konieczności  przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia na środowisko.    

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art.66 ustawy ooś. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody oraz hydrologią, a także konieczność określenia wpływu inwestycji na zmiany klimatu i adaptacji do postępujących zmian klimatu, odniesienie się do art. 81 ustawy ooś  oraz   wyjaśnienie, czy planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na nieosiągnięci celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry".

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono  jak w sentencji.

P o u c z e n i e 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dniu od daty jego doręczenia za pośrednictwem organu,   który je wydał.

Otrzymują:

1. PPHU"DANBUD"  Kinga Dancewicz- Wower

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej   Gminy Lisków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lisków  i na tablicy ogłoszeniowej sołectwa  Swoboda.

3. a/a                                                                                                                          
                                                   Z up. Wójta
                                                Sekretarz Gminy
                                           /-/ Katarzyna Włodarczyk

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzię

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia  04.05.2017 r.

ROI.6220.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z póź. zmianami)                                                                                              

zawiadamiam

że na wniosek  PPHU „DANBUD" Kinga Dancewicz-Wower zam.Emilianów 11, 62-840 Koźminek  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Eksploatacji   kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża  „SWOBODA 4"  na działkach o nr 118 (część działki), 119 (część działki), 120, 121/2, 122 i 123 w Swobodzie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Swoboda.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.  1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia bedzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.  Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponadto informuję wszystkie strony postępowania o możliwości  czynnego udziału w postępowaniu, a tym samym do zapoznania się z materiałami  i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 15.30.

                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 29.03.2017 r.

ROI.6220.4.3.2016 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 29.03.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia  polegającego na  „Przebudowie ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie" "  położonego  na terenie działek w Liskowie  o nr 554, 627, 628/2, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/3, 641, 642, 643/1, 643/4, 643/5,643/6, 644/1, 645/2, 645/4, 646, 647/1, 647/2, 648/2, 649, 650, 651, 652, 653, 654/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 664/1, 665, 666, 667, 668, 669, 670/2, 670/3,670/4, 670/10, 671, 675/1, 675/2, 676, 678, 679/3, 680/1, 680/3, 682, 683, 684, 685, 686,687, 688, 689, 690/1, 690/2, 691/1, 691/2, 692, 693/3, 693/4, 693/7, 694/3, 772, 809/8, 809/11, 809/12, 810/2, 811/2, 812/2, 813, 815/2, 817, 818, 820, 821/2, 822, 823, 824, 825,826, 827, 828, 830/1, 831/1, 832/4, 832/2, 833, 834, 835, 836/3, 837, 840/3, 842/3, 843/3, 849/2, 850/1, 850/3, 850/4, 850/5, 851, 852, 853, 854, 855/1, 857, 858, 859/1, 859/2, 860/1, 861/1, 861/2, 862, 863, 864, 865, 866 867, 868/1 868/2, 869, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 885, 886, 887, 888, 889, 894, 895, 897, 959, 963, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 968/3, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977/1, 1067, 1080, 1111/1, 1111/2, 1112, 1113, 1114 na wniosek Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelaka,

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kaliszu.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Lisków i  Lisków Rzgów.

                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                            /-/ Maria Krawiec

Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie

Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w miejscowości Lisków i w miejscowości Dębsko, w gm. Koźminek

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy LiskówStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w miejscowości Lisków i w miejscowości Dębsko, w gm. Koźminek, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 558 (obręb Dębsko) oraz jako działki nr 574, 576, 579/19, 579/37 (obręb Lisków).


-wnioskodawca: Gmina Lisków

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LISKÓW

Lisków, dnia 08.02.2017r.

ROI.6733.2.2017

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w miejscowości Lisków i w miejscowości Dębsko, w gm. Koźminek, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 250 i 558 (obręb Dębsko) oraz jako działki nr 574, 576, 579/19, 579/37 (obręb Lisków).

 

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

 

Plik projektu.pdf 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 26.01.2017r.

ROI.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w miejscowości Lisków i w miejscowości Dębsko, w gm. Koźminek, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 228/2, 250 i 558 (obręb Dębsko) oraz jako działki nr 574, 576, 597/19, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 579/28, 579/32, 579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/41 (obręb Lisków).

                                                                                                                        
                                                       Wójt Gminy Lisków
                                                      /-/ Maria Krawiec

Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu

Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska do piłki plażowej siatkowej ze strefą wypoczynkową

Lisków, dnia  23.01.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że


Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na

 budowie  boiska do piłki plażowej siatkowej ze strefą wypoczynkową

na terenie położonym w Liskowie, gm. Lisków oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:423/14(obręb Lisków).

-wnioskodawca: Gmina Lisków

                                              Wójt Gminy Lisków
                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 16.01.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.778 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam,


że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie boiska do piłki plażowej siatkowej ze strefą wypoczynkową w m. Lisków na działce nr 423/14.

                                                          
                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                          /-/ Maria Krawiec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                       Lisków, dn. 30.12.2016 r.

ROI.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW


Na podstawie  art. 33  ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Lisków zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwa Lisków,

Zgodnie z art. 64 ust. 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. ) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56  ( pokój nr 6 ) w godzinach pracy tj.  7.30 - 15.30 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                          /-/ Maria Krawiec

Informacja Wójta Gminy Lisków w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami

Lisków, dnia  17.11.2016r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami). 

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na 

budowie  kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami

 

na terenie położonym 

w Liskowie, w drodze wojewódzkiej nr 471 i w drodze gminnej w gm. Lisków

oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako

 działki nr: 554, 855/1 (obręb Lisków).


-wnioskodawca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia  27.10.2016r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (budowa przepompowni ścieków i rurociągu grawitacyjno - tłocznego ścieków),

 na terenie położonym w Liskowie, w ul. Ogrodowej, gm. Lisków oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 855/1, 641, 640, 627, 595, 636/4, 677, 600/2, 600/5, 599/1, 682, 683, 684, 685, 686 i 687 (obręb Lisków).

- inwestor: Gmina Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                        /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 27.10.2016 r.

ROI.6220.3.3.2016                                                           

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

zawiadamiam

że w dniu 27.10.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji  ze złoża kruszywa naturalnego (piasków) „SWOBODA DK"  na działkach o nr 54, 55, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 62/2, 62/4, 63 i 64 w Swobodzie,  na wniosek Kingi Dancewicz-Wower prowadzącej działalność gospodarczej PPHU „DANBUD" , Emilianów 11,  62-840 Koźminek.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.03.2016 r. znak : WOO-IV.4240.1483.2015.BZ.4 oraz  Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 20.09.2016r. nr SKO-4220/A/32/16.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Swoboda.

                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.34.2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na 2017 rok"

Informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 05.10.2016r.

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z prowadzonym - na wniosek PPHU „DANBUD" Kinga Dancewicz-Wower Emilianów 11,   62-840 Koźminek - postępowaniem administracyjnym mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  


I N F O R M U J Ę

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na   Eksploatacji  ze złoża kruszywa naturalnego (piasków) „SWOBODA DK"  na działkach o nr  54, 55, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 62/2, 62/4, 63 i 64 w Swobodzie.

Strony ww. postępowania administracyjnego mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pisma w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy w Liskowie, 62-805 Lisków, ul. ks. W Blizińskiego 56, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie rozstrzygnięciem sprawy w oparciu o zgromadzony przez tutejszy Urząd materiał dowodowy.

                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDŹTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDŹTWA WIELKOPOLSKIEGO

POSTANOWIENIE Samorządnego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

POSTANOWIENIE Samorządnego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków

 

Lisków, dnia 05.09.2016r.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków zostało wszczęte postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w m. Lisków, ul. Ogrodowa działkach nr 855/1, 641, 640, 627, 595, 636/2, 677, 600/2, 600/5, 599/1, 682, 683, 684, 685, 686 i 687.


Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Lisków z dnia 31 maja 2016 r.

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Lisków z dnia 31 maja 2016 r.

Zawiadomienie stron o przekazaniu odwołania

Lisków, dnia 15.06.2016r.

ROI.6220.1.1.2016                                                                      

 

            Informuję, że złożone zażalenie na postanowienie  Wójta Gminy Lisków znak ROI.6220.3.2015 z dnia 31.05.2016r.  w przedmiocie  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na : „Eksploatacji  ze złoża kruszywa naturalnego (piasków) „SWOBODA DK"  na działkach o nr 54, 55, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 62/2, 62/4, 63 i 64 w Swobodzie, -wnioskodawca PPHU „DANBUD" Kinga Dancewicz-Wower zam. Emilianów 11, 62-840 Koźminek zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, odrębnym pismem znak j.w. z dnia 15.06.2016r.

                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                /-/ Maria Krawiec

Do wiadomości:

1. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków,
2. a/a.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydanym w dniu 31 maja 2016 r. postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę energetycznej linii kablowej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę energetycznej linii kablowej

OBWIESZCZENIE Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę energetycznej linii kablowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 21.03.2016 r.

ROI.6220.2.3.2016                                                         
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 21.03.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej  w m. Lisków ul. Słoneczna"  położonego  na terenie działek o nr ew. 331, 336, 496/1, 470/1, 471/1 obręb Lisków ( gmina Lisków ) na wniosek Wójta Gminy Lisków.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.03.2016 r. znak : WOO-IV.4240.297.2016.BZ.1 oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kaliszu z dnia 16.03.2016 r. znak : ON.NS.72.3.21.2016.   

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56 , 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.liskow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Lisków.

                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Postanowienie Wójta Gminy Lisków o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Lisków

 zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dniu 17 marca  2016 r. postanowieniu znak ROI.6220.2.1.2016
którego treść podaję poniżej:

 
WÓJT GMINY LISKÓW

62 - 850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56

 

Lisków, dn. 17.03.2016 r.

ROI.6220.2.1.2016                                                                            

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lisków  dla przedsięwzięcia  polegającego na  „Przebudowie drogi gminnej w   m. Lisków ul. Słoneczna "

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna"  położonego  na terenie działek w  Liskowie  o nr ew. 331, 336, 496/1, 470/1, 471/1 obręb Lisków, gmina Lisków. 

UZASADNIENIE

Dnia 16.02.2016 r. na wniosek Wójta Gminy Lisków ul. ks. W. Blizinskiego 56, 62 - 850  Lisków zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na  „Przebudowie drogi gminnej m. Lisków ul. Słoneczna" położonego  na terenie działek  w   Liskowie  o nr ew. 331, 336, 496/1, 470/1, 471/1 obręb Lisków, gmina Lisków. 

Dla omawianego terenu Gmina Lisków nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz.71), zaliczona została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismami z dnia 16.02.2016 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Poznaniu który przekazał wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej nr ON.NS-72.3.21.2016 z dnia 16.03.2016 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.297.2016.BZ.1 z dnia 08.03.2016 r.  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie     polegać   będzie  na „Przebudowie  drogi  gminnej   w  m. Lisków ul. Słoneczna" położonego  na terenie działek  w   Liskowie  o nr ew. 331, 336, 496/1, 470/1, 471/1 obręb Lisków, gmina Lisków. 

Przedsięwzięcie pn: Przebudowie drogi gminnej m. Lisków ul. Słoneczna polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni drogi gminnej na odcinku 2,100 km, gdzie jezdnia ma szerokość na długości 980 m-5,0m, na długości 180 m-3,5 m, na długości 940 m-5,0 m. Nawierzchnia drogi na odcinku o długości 1,120 km wymaga utwardzenia kruszywem naturalnym i tłuczniem kamiennym oraz ułożeniem nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm  szerokości 5 m i 3,5 m. Pobocza drogi zostaną wykonane jako gruntowe o szerokości    2 x 0,75m. Po realizacji inwestycji szerokość pasa drogowego nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa droga posiada klasę techniczną D. Nowa nawierzchnia drogi dostosowana będzie do kategorii ruchu KR1-2.W ciągu drogi zlokalizowane są 2 przepusty drogowe, które również wymagają przebudowy. Planuje się wymianę rur betonowych na rury PCV. Na etapie prac wykonawczych przewiduje się zapotrzebowanie na typowe, dla tego rodzaju inwestycji surowce, t.j. kruszywo naturalne łamane oraz masa mineralno-asfaltowa. Analiza  k.i.p. wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz płynności i komfortu jazdy.

Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika , że odwodnienie analizowanego ciągu komunikacyjnego prowadzone będzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zieleni, za pomocą nadanych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni. Ewentualne odpady będą odbierane przez uprawnione w zakresie gospodarowania odpadami podmioty. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety objęte serwisem podmiotów świadczących usługi w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi oraz w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych. Odpady powstałe w związku z planowanym przedsięwzięciem będą tymczasowo magazynowane w pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie  realizacji inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.           

W odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 2 lit.a,c i d ustawy ooś uwzględniając charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływac na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary leśne, a także obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód. Według charakterystyki Jednolitych   Części Wód Podziemnych  (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie  PLGW650077, dla której ocena stanu ilościowego i stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnieciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP: PLRW600017184829 Swędrnia od Żabianki do Ujścia o statusie „naturalna"o umiarkowanym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc od uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także planowane rozwiązania chroniąc środowisko gruntowo - wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki  odpadami nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z tym,  odnosząc się do art.63 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcie  nie będzie znaczącym źródłem emisji hałasu, a akustyczne  standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisko (Dz.U. z 2014 r, poz 112) zostaną zachowane.  Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku   realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów   art.63 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy ooś nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

W odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e  ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z  ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3  ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgenicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 j. t.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła  PLH100025, oddalony o ok. 5 km  od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w istniejącym  pasie drogowym  drogi gminnej,  a jego realizacja  nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Droga objęta zamierzeniem inwestycyjnym przebiega przez tereny zabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo.

Mając na względzie lokalizacje planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie w istniejących pasach drogowych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Lipickie Mokradła, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.                                

Biorąc pod uwagę opinię organów uzgadniających, informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak również kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) - w szczególności rodzajem i charakterem przedsięwzięcia, jego skalą, emisją i występowaniem innych uciążliwości, jak również wielkością zajmowanego terenu, prawdopodobieństwem, czasem trwania, częstotliwością i odwracalnością oddziaływania należało odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i postanowiono jak w sentencji.

 Pouczenie 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 14.03.2016 r.

ROI.6220.1.3.2016                                                         

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 14.03.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej  Lisków-Ciepielew-Trzebienie" położonego  na terenie działek  Lisków  o nr ew. 773/2, 977/1, 996,  Budy Liskowskie  o nr ew. 28/2 i 56,  Ciepielew o nr ew. 6  i 184, Trzebienie o nr ew.218  ( gmina Lisków ) na wniosek Wójta Gminy Lisków.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.03.2016 r. znak: WOO-IV.4240.306.2016.AK.1 oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.03.2016 r. znak : ON.NS.72.3.17.2016.   

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62 - 850 Lisków, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.liskow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, tablicy ogłoszeń w sołectwie Lisków, Budy Liskowskie, Ciepielew, Trzebienie.


                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                    /-/ Maria Krawiec 

Postanowienie Wójta Gminy Lisków o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Lisków

 

zawiadamia strony postępowania

  o wydanym w dniu 10 marca  2016 r. postanowieniu znak ROI.6220.1.1.2016

którego treść podaję poniżej:

 

WÓJT GMINY LISKÓW

  62 - 850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56

 

 


ROI.6220.1.1.2016                                                                                      Lisków, dn. 10.03.2016 r.                 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ), oraz § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 71 ), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62 - 850  Lisków dla przedsięwzięcia  polegającego na  Przebudowie drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie ”

 

postanawiam

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  Przebudowie drogi gminnej  Lisków-Ciepielew-Trzebienie”  położonego  na terenie działek  Lisków  o nr ew. 773/2, 977/1, 996,  Budy Liskowskie  o nr ew. 28/2 i 56,  Ciepielew o nr ew. 6 , 184, Trzebienie o nr ew. 218. 

.  

  UZASADNIENIE

 

Dnia 15.02.2016 r. na wniosek Wójta Gminy Lisków ul. ks. W. Blizinskiego 56, 62 - 850  Lisków zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na  Przebudowie drogi gminnej  Lisków-Ciepielew-Trzebienie” położonego  na terenie działek  :  Lisków  o nr ew. 773/2, 977/1, 996,  Budy Liskowskie  o nr ew. 28/2 i 56,  Ciepielew o nr ew. 6, 184, Trzebienie o nr ew.218 .     

Dla omawianego terenu Gmina Lisków nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

            Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r.  poz.71 ), zaliczona została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) pismami z dnia 16.02.2016 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Poznaniu który przekazał wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej nr ON.NS-72.3.17.2016 z dnia 08.03.2016 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-IV.4240.306.2016.AK.1 z dnia 02.03.2016 r.  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi  gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie. Inwestycja realizowana będzie   na terenie działek  :  Lisków  o nr ew. 773/2, 977/1, 996,  Budy Liskowskie  o nr ew. 28/2 i 56,  Ciepielew o nr ew. 6 , 184, Trzebienie o nr ew.218.     

Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 7,740 km. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach jednego ciągu komunikacyjnego. Analiza karty informacyjnej przedsiębiorstwa wykazała, że w istniejącym stanie droga posiadają nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowane , grunty rolne oraz las. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji na całej długości analizowanego odcinka zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa  a na poszerzeniach podbudowa z kruszywa łamanego. Przebudowane zostaną również istniejące pobocza gruntowe. Warstwę nawierzchni jezdni stanowić będzie masa mineralno-asfaltowa o grubości 4 cm, szerokości 5,5 m i przekroju daszkowym.. w ramach planowanych prac przewiduje się również: remont istniejących przepustów wykonanie zjazdów , wykonanie chodnika z kostki brukowej, ułożenie krawężników i obrzeży wykonanie zatok autobusowych z kostki brukowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz roboty wykończeniowe. Droga będzie posiadać klasę drogi dojazdowej.

Odnosząc się do art.63 ust. 1 pkt 3 lit.c ustwy ooś uznano, że na etapie realizacji inwestycji może nastąpić zwiększona emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie wiązał się z powstawaniem  pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znacznym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nastapi poprawa płynności ruchu oraz zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu do środowiska , a co za tym idzie zmniejszenie wpływu na zmianę klimatu. W związku z tym,  odnosząc się do art.63 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcie  nie będzie znaczącym źródłem emisji hałasu, a akustyczne  standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisko (Dz.U. z 2014 r, poz 112) zostaną zachowane.  Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku   realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego.

Zgodnie z teścia k.i.p. wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni odprowadzone będą za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na istniejące pobocza gruntowe oraz do rowów przydrożnych. Ewentualne odpady będą odbierane przez uprawnione w zakresie gospodarowania odpadami podmioty. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety objęte serwisem podmiotów świadczących usługi w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi oraz w sorbenty.            Z uwagi na charakter inwestycji na żadnym z jej etapów nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania.

Ze względu na planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz gospodarki odpadami stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W związku z powyższym, uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia, na podstawie  zawartych w k.i.p. informacji, w odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a,b,c,f, i oraz j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia przedmiotowa droga nie będzie stanowić przedsięwzięcia  mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych,  zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” Omawiana inwestycja  zlokalizowana będzie  w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 77 w obrębie regionu Warty o pow. 5077 km². Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych ogólny stan wód (ilościowy i chemiczny) został oceniony jako dobry. Ocena ryzyka ilościowego oceniona została jako zagrożona, natomiast ocena ryzyka chemicznego- jako niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych  JCWP: PLRW600017184829 Swędrnia od Żabianki do Ujścia o statusie „naturalna”o umiarkowanym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc od uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także planowane rozwiązania chroniąc środowisko gruntowo - wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki  odpadami nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym można stwierdzić, że nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit.e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

( Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 j.t. . ), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła  PLH100025, oddalony o ok. 3 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o ok.9 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w istniejącym  pasie drogowym  drogi gminnej,  a jego realizacja  nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Wycince podlegać będą zakrzewienia.

Mając na względzie lokalizacje planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie w istniejących pasach drogowych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 , ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.                                      

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e  ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z  ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgenicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.    

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

            Biorąc pod uwagę opinię organów uzgadniających, informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak również kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) - w szczególności rodzajem i charakterem przedsięwzięcia, jego skalą, emisją i występowaniem innych uciążliwości, jak również wielkością zajmowanego terenu, prawdopodobieństwem, czasem trwania, częstotliwością i odwracalnością oddziaływania należało odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Lisków
                                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dn. 16.02.2016 r.

ROI.6220.2.2016                                                        

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW


Na podstawie  art. 33  § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Lisków zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna" położonego w m. Lisków na terenie działek o nr ew. 331, 336,471/1,470/1, 496/1.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56 (pokój nr 6) w godzinach pracy tj.  7.30 - 15.30 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                                          /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dn. 15.02.2016 r.

ROI.6220.1.2016    

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LISKÓW

Na podstawie  art. 33  § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Lisków zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie" położonego w m.  Lisków na terenie działek o nr ew. 773/2, 977/1, 996, Budy Liskowskie  28/2 i 56,  Ciepielew  6 i 184, Trzebienie 218 i 366.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwa Lisków, Budy Liskowskie, Ciepielew i Trzebienie.

Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ) organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 56  (pokój nr 6) w godzinach pracy tj.  7.30 - 15.30 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 28.01.2016 r.

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

 
 INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie  art.3 ust.1, pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Lisków

informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozwoju produkcji bydła mięsnego poprzez rozbudowę i modernizację gospodarstwa rolnego na działce o  nr ewid.  gr. 760 obręb Zakrzyn, gmina Lisków, powiat  kaliski, województwo wielkopolskie"

 

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne, Grzegorz Górski,  Zakrzyn 44, 62-850 Lisków

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

                                     Wójt Gminy Lisków
                                     /-/ Maria Krawiec

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Lisków, dnia 16.12.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235   z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Rozwoju produkcji bydła mięsnego poprzez rozbudowę i modernizację gospodarstwa rolnego na działce o  nr ewid.  gr. 760 obręb Zakrzyn, gmina Lisków, powiat  kaliski, województwo wielkopolskie."

Postępowanie zostało wszczęte   na wniosek Gospodarstwa Rolnego, Grzegorz Górski  Zakrzyn 44, 62-850 Lisków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. (Dz.U.2010 nr 213 poz.1397 z póżn. zm.)inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust 1 pkt 102 w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 w /w ustawy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 30 w/w ustawy przysługuje każdemu a Wójt Gminy Lisków jest organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Przedmiotowa decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.

Biorąc powyższe pod uwagę zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska,  Urzędu Gminy  w Liskowie, pokój Nr 6, od poniedziałku do piątku w godz.800 -1500 oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w referatu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 16 listopada  2015 r. do 6 stycznia  2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej oraz ustnie  do protokołu.

Ponadto informuję, że w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267  ze zm./ strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym etapie postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

                                                       Wójt Gminy Lisków
                                                       /-/ Maria Krawiec

Do wiadomości:

1. Gospodarstwo Rolne, Grzegorz Górski - Zakrzyn 44, 62-850 Lisków
2. Lucyna Cichorek - Zakrzyn 45, 62-850 Lisków
3. Stanisław Adamus -Zakrzyn 43, 62-850 Lisków
4. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 08.12.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lisków

informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie  obory o obsadzie 140 DJP na działce nr ewid. 231 obręb Lisków, gm. Lisków, pow. kaliski."

 

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Barbara i Jan Pawlak, ul. Rzgowska 23, 62-850 Lisków

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

                                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                                            /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 18.11.2015r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zmianami)    

zawiadamiam

że na wniosek  PPHU „DANBUD" Kinga Dancewicz-Wower zam. Emilianów 11, 62-840 Koźminek  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Eksploatacji  ze złoża kruszywa naturalnego (piasków) „SWOBODA DK"  na działkach o nr 54, 55, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 62/2, 62/4, 63 i 64 w Swobodzie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Kolejnym etapem toczącego się postępowania będzie wystąpienie Wójta Gminy Lisków w myśl art.106 kpa do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.30.

                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia  17.11.2015r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV,
linii elektroenergetycznej kablowej nn, słupa linii SN, szafek pomiarowych
i stacji transformatorowej słupowej,

na terenie położonym
w Małgowie, Józefowie, Małgowie-Kolonii i Strzałkowie, gm. Lisków

oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

1, 2 (obręb Józefów),
151, 72, 146, 147, 152/1, 152/2 (obręb Małgów-Kolonia),
39, 57, 48 (obręb Małgów),
1272/2, 1275, 1274, 1273, 1272/1 (obręb Strzałków)

-inwestor: Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu  62-800 Kalisz, Al.Wolności 8


                                  Wójt Gminy Lisków
                                 /-/ Maria Krawiec

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Lisków, dnia 09.11.2015r.

 Z A W I A D O M I E N I E
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235   z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa  obory o obsadzie 140 DJP na działce nr ewid. 231 obręb Lisków, gm.Lisków, pow. kaliski."

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Barbara i Jan Pawlak ul.Rzgowska 23, 62-850 Lisków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust 1 pkt 103 w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 w /w ustawy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 30 w/w ustawy przysługuje każdemu a Wójt Gminy Lisków jest organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Przedmiotowa decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.

Biorąc powyższe pod uwagę zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska,  Urzędu Gminy  w Liskowie, pokój Nr 6, od poniedziałku do piątku w godz.800 -1500 oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w referatu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 9 listopada  2015 r. do 30 listopada  2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej oraz ustnie  do protokołu.

Ponadto informuję, że w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267  ze zm./ strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym etapie postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

Do wiadomości:

1. Gospodarstwo Rolno-Handlowe
Barbara i Jan Pawlak
2.a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 27.10.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Lisków

informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Swoboda działka ew. nr 65 ."

Wnioskodawca: XBET sp. z o.o., Mateusz Dancewicz
                         Emilianów 11, 62-840 Koźminek

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

                                           Wójt Gminy Lisków
                                           /-/ Maria Krawiec

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Lisków, dnia 09.09.2015r.


Z A W I A D O M I E N I E
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Swoboda działka ew. nr 65 ".

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek XBET sp. z o.o. Mateusz Dancewicz Emilianów 11, 62-840 Koźminek. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust 1 pkt 21 w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 30 w/w ustawy przysługuje każdemu a Wójt Gminy Lisków jest organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Przedmiotowa decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.

Biorąc powyższe pod uwagę zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Liskowie, pokój Nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w referatu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 9 września 2015 r. do 30 września 2015 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu.

Ponadto informuję, że w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./ strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym etapie postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

                                                    Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 10.04.2015r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii napowietrznej wraz z słupami na działkach nr 37, 67, 68, 69,70 w Zakrzynie-Kolonii - inwestor Gmina Lisków.

                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                     /-/ Maria Krawiec

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 16.06.2015r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w  związku  z wnioskiem Gminy Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56 zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie napowietrznej linii oświetleniowej  działce  nr 37, 70, 69, 68, 67 w miejscowości Zakrzyn-Kolonia.

                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 01.04.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).


zawiadamiam, że


Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku technicznego - kontenerowego dla rozdzielni sieciowej 15 kV, budowie 4 słupów elektroenergetycznych 15 kV, iglicy odgromowej oraz ogrodzenia z bramą wjazdową na działce nr 694/2 w Liskowie -inwestor Energia Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.


                                           Wójt Gminy Lisków
                                          /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 19.01.2015r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego ścieków na  działce  nr   855/1 obręb Lisków.

                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 30.12.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w  związku  z wnioskiem  Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „MEKOR"   62-200 Gniezno, ul. Chudoby 16, inwestor Gmina Lisków zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego ścieków na  działce  nr   855/1 obręb Lisków.

                                                                                    Wójt Gminy lisków
                                                                                     /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 14.11.2014r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).


zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN - 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz energetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie położonym w Wygodzie, gm. Lisków dz. nr 59, 60, 63, 67 i 70/2.

                                                         
                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 11.08.2014r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatów szkolnych na bursę na terenie położonym w Liskowie ul. Twórców Liskowa, gm. Lisków na działce nr 578/3.

                                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                                  /-/ Maria Krawiec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi gminnej w m. Będziechów obręb Będziechów i St

Kawęczyn, dnia 15 maja 2014 r.
OŚ.6220.1.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 2013, poz. 267.)
 
 
 zawiadamiam
 
 
że w dniu 15 maja 2014 r. Wójt Gminy Kawęczyn wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w
m. Będziechów
obręb Będziechów i Stanisława gmina Kawęczyn.
 
 
Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działki geodezyjne o nr ewidencyjnych: 1, 2, 3,
4, 5, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34/1, 34/2, 41/1, 41/2, 143, 145, 146, 147, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1,
153, 154/1, 155, 156, 157, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 169/4, 169/5, 169/6,
180, 181 obręb Będziechów, gmina Kawęczyn
 
 
89, 90, 91, 92, 93/4, 98, 99, 100/1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 113 obręb
Stanisława, gmina Kawęczyn
 
167, 168, 169, 170, 171, obręb Madalin, gmina Lisków.
 
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy, w tym
z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Turku, w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48,
62-704 Kawęczyn, pokój nr 22, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 16.04.2014r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).


zawiadamiam, że


Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji sportowego boiska wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych na terenie położonym w Ciepielewie, gm. Lisków na działce nr 232.

 

                                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 28.03.2014r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej  w Ciepielewie na  działce  nr  232 obręb Ciepielów.


                                                                                       Wójt Gminy Lisków
                                                                                       /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 10.03.2014r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie lekcyjne (na parterze) z przebudową pomieszczeń wewnętrznych na terenie położonym w Strzałkowie, gm. Lisków na działce nr 681.

                                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                                        /-/ Maria Krawiec

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 07.02.2014r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam,


że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia lekcyjne z przebudową pomieszczeń wewnętrznych Szkoły Podstawowej  w Strzałkowie na działce nr 681 w Strzałkowie.

                                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 06.02.2014r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że


Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków : (budynek socjalno - techniczny, wiata technologiczna osadu, budynek techniczny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny - 4 sztuki, komora pomiarowa recyrkulacji - 2 sztuki, zbiornik retencyjny osadów dowożonych, przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie, punkt zlewny ścieków dowożonych, komora pomiarowa ścieków, fundament pod agregat prądotwórczy, komora wodomierzowa, przepompownia ścieków surowych - adaptowana, zbiornik wielofunkcyjny - adaptowany) na terenie położonym w Liskowie, gm. Lisków oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 150/1 i 153 (obręb Lisków).

                                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                                      /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 30.01.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Lisków

informuje, że

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Małgów" w miejscowości Małgów Kolonia, gm. Lisków na działce  nr ewid. 175/1 obręb Małgów Kolonia.

Wnioskodawca: Pana Marka Muszyńskiego Usługi Transportowe, zam. ul. Kościuszki 18, 62-840 Koźminek

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 16.01.2014r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Lisków

Informuje, że

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie podczyszczalni ścieków  dla zakładu McKeen-Beef Sp. z o. o., zlokalizowanej na działce nr ewid. 966,

Wnioskodawca: McKeen-Beef Sp. z o. o. ul. Spółdzielców 13, 62-850 Lisków

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.


                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                 /-/ Maria Krawiec

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 02.01.2014r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam,


że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej MEKOR, ul.Chudoby 16, 62-200 Gniezno inwestor Gmina Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Liskowie na działce nr 150/1, 153.

                                                                
                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                 /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 16.12.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Lisków

Informuje, że

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie i przebudowie  oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisków, zlokalizowanej na działce nr ewid. 150/1,

Wnioskodawca: Gmina Lisków, ul. ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

 

                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Lisków, dnia 28.10.2013 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy  Lisków


          Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu MCKEEN-BEEF Sp. z o.o. w miejscowości Lisków".

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                      /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Lisków, dnia 22.10.2013r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków


Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Małgów" w miejscowości Małgów Kolonia, gmina Lisków"

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                                 /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 26.08.2013 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liskowie"

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 
                                                                              

                                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                                               /-/ Maria Krawiec

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lisków . o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Lisków, dnia 15.07.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy

Lisków  

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

 zawiadamiam, że 

na wniosek Dominika Ignaszaka zam. Żychów 34 , 62-850 Lisków  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa fermy drobiu  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 154, obręb Madalin, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.”Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwaOrganem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi
i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia  11.07.2013r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków na działce nr 855/1, 772, 856/2, 856/1, 898, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5.


                                            Wójt Gminy Lisków
                                             /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 27.05.2013r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz.1227 ze zm.) 
 

Wójt Gminy Lisków

Informuje, że

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków  ul. Polna dz. nr 855/1, 772, 856/2, 856/1,  898, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5

Wnioskodawca: Gmina Lisków, ul. ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.


                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 28.03.2013 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek: Gminy Lisków, ul. ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisków, ul. Polna"

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 14.03.2013r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie strychu budynku szkoły na pomieszczenia  dydaktyczne z termomodernizacją tego budynku na działce nr 681 w Strzałkowie.


                                                                                                                 Wójt Gminy Lisków
                                                                                                                   /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia  07.03.2013r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  oznaczone w ewidencji gruntów  jako działka nr 188/3 i 291 w Liskowie ul. Leśna.

                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 18.02.2013 r. 

        OBWIESZCZENIE            

Wójta Gminy Lisków   

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

   zawiadamiam,  

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Gminy Lisków, ul.ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia klasowe z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie  na  działce nr 681.

                                                                      

                                                                                         Wójt Gminy Lisków

                                                                                          /-/ Maria Krawiec                               

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 31.01.2013r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kaliszu, ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Liskowie na  działkach nr 188/3 i 291.


                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                            /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 04.10.2012r.

ROI.6220.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lisków

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
                  Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
                  ul. Toruńska  200,  62-600 Koło

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków"

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 02.07.2012r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej w Swobodzie oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 47.


                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 31.05.2012r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem    Gminy Lisków, 62-850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży widokowej w Swobodzie nr działki 47.

                                                                                                       
                                 Wójt Gminy Lisków
                                  /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lisków, dnia 24.04.2012r.

ROI.6220.1.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


INFORMACJA

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art.3 ust.1,pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


Wójt Gminy Lisków
Informuje, że

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na warsztat branży motoryzacyjnej ( naprawa i wymiana ogumienia, diagnostyka, naprawa samochodów) w Liskowie, ul. Antoniego Szewczyka dz, nr 841/1.
Wnioskodawca: Jarosław Kruczkowski ul. Antoniego Szewczyka 26A, 62-850 Lisków
Mariusz Kruczkowski ul.Marii Dąbrowskiej 11, 62-850 Lisków

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie pokój nr 6.

                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 03.04.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: rozbudowa stacji uzdatniania wody (rozbudowa budynku technologicznych, wykonanie: zbiornika wyrównawczego, rurociągu wody surowej i kabla sterowania, ruruciagów technologicznych i kanalizacji technologicznej, przebudowy wewnętrznej linii energetycznej i umocnienie drogi wewnętrznej) w Liskowie oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr :423/7, 423/8,423/5.


                                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Lisków, dnia 30.03.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociągowej (przykanaliki i studzienki wodomierzowe) oraz budowa kanalizacji sanitarnej (rurociągi tłoczne, przepompownia ścieków , przykanaliki, studzienka) w Liskowie, dz. nr 772, 898, 855/1, 856/1, 856/2, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5 (obręb Lisków).


Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 28.02.2012 r.

ROI.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków  

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że na wniosek: Jarosława Kruczkowskiego zam. ul. Antoniego Szewczyka 26A, 62-850 Lisków oraz Mariusza Kruczkowskiego zam. ul. Marii Dąbrowskiej 11, 62-850 Lisków

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na warsztat branży motoryzacyjnej ( naprawa i wymiana ogumienia, diagnostyka, naprawa samochodów) w Liskowie, ul. Antoniego Szewczyka dz, nr 841/1.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 20.02.2012r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami ze studzienką wodomierzową, wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zakończonej studzienką przyłączeniowa z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Liskowie działki nr 772, 898,855/1,856/1, 856/2, 899/1,899/2, 899/3, 899/4,899/5.

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 16.02.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56 , o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie w obrębie : Lisków dz. nr 423/7, 423/8, 423/5.

 

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Lisków, dnia 16.02.2012r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56 , o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią oraz rurociągiem tłoczonym w obrębie : Lisków dz. nr 213/2, 291, 118, 117/7, 117/8,  117/9,  117/10, 117/11, 116,115/1,117/3,117/4,117/5.

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjo

Lisków, dn. 12.10.2011r.

ROI.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisków


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.), art.38 ust. 3, art. 74 oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Lisków zawiadamia strony, że w dniu 12.10. 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 256, obręb Żychów, gmina Lisków na wniosek Michała Ignaszaka .

W związku z powyższym informujemy, że w Urzędzie Gminy w Liskowie, (pokój Nr 6) od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30  można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Po upływie czternastu dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. po 25.10.2011r.) przyjmuje się, że Strony (czyli właściciele działek, które znajdują się w granicach inwestycji, oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny regulowany decyzją  o środowiskowych uwarunkowaniach) zostały zawiadomione o wydaniu decyzji.

Od wydanej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisków w terminie od 14 dnia od dnia doręczenia (publicznego ogłoszenia).

                                             Wójt Gminy Lisków
                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 14.09.2011 r. o możliwości zapoznania się co do zebranych dowodow i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 17.06.2011r.

ROI.6220.2.2011                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek -Rzymsko - wykonanie w istniejącym pasie drogowym chodnika na  odcinku Lisków- Nadzież.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                              /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 14.06.2011r.

ROI.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lisków

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Pana Michała Ignaszaka zam. Żychów 34, 62-850 Lisków wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kurnika wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 256, obręb Żychów, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lisków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Liskowie w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.)

                                                                        Wójt Gminy Lisków
                                                                        /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lisków, dnia 09.06.2011r.

ROI.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lisków

Na podstawie art. 49, w związku z art. 61 § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Z A W I A D A M I A M

strony postępowania poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kurnika wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 256, obręb Żychów, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w  Liskowie w godzinach pracy Urzędu.

                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież

Lisków, dnia  09.02.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn:Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież  w obrębie : Lisków, dz. nr :  550/1,550/2,551,554, Nadzież, dz. nr : 118/1, 118/2, 121, 117, 116, 114, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 95/3, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 122, 123, 124, 125, 128, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 149/1, 157, 158, 160, 161, 162, Strzałków dz. nr :  645, 1296.

 

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o przystąpieniu do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Liskowie"

Lisków, dnia 11.01.2011r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Liskowie”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 17 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Lisków uchwały Nr XL/253/2010 z dnia 15 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Liskowie”, obejmującego obszar położony w Liskowie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: od 579/122 do 578/135, 965/3, 967/3 i część działek o numerach: 423/8 i 423/10.

 

Przedmiotem opracowania miejscowego planu jest głównie poszerzenie funkcji części terenu o funkcję usług oświaty oraz dostosowanie ustaleń planu do aktualnych przepisów prawa, w szczególności do wymogów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie, 62-850 Lisków, przy ul. ks. W. Blizińskiego 56, pok. nr 6 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@liskow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 4 lutego 2011 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lisków.Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 29.12.2010r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56 , o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież  w obrębie : Lisków dz. nr 550/1,550/2,551,554, Nadzież dz. nr 118/1, 118/2, 121, 117, 116, 114, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 95/3, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 122, 123, 124, 125, 128, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 149/1, 157, 158, 160, 161, 162, Strzałków dz. nr 645,1296.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur

Lisków, dn. 09.12.2010r.

ROI- 7624/3/K/2010


 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2008r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Lisków zawiadamia strony, że w dniu 9 grudnia 2010 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież zlokalizowanego w m. Lisków, Nadzież, Strzałków działki o nr ewid. Lisków:550/1,550/2,551,554, Nadzież:118/1,118/2, 121,117, 116, 114, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 95/3, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 122, 123, 124, 125, 128, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 149/1, 157, 158, 160, 161, 162; Strzałków:645, 1296.

 

W związku z powyższym informujemy, że w Urzędzie Gminy w Liskowie, (pokój Nr 6) od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 w terminie od 9 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

Od wydanej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisków w terminie od 14 dnia od dnia doręczenia (publicznego ogłoszenia).

 

 

                                                                        Wójt Gminy Lisków

                                                                       /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków dotyczące przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy w Liskowie

 

zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dniu 30.11.2010 r. postanowieniu ROI 7624/1.1/10,

którą treść podaję poniżej:

 

ROI 7624/1.1/10                                                                      Lisków, dn.30.11.2010 r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY LISKÓW

 

Na podstawie art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199,poz.1227 ze zm)  , po zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu /w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci  wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież”.

Wnioskodawca: Gmina Lisków , ul.ks.W.Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków

 

 

POSTANAWIAM

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież.

 

Uzasadnienie

           

            Na wniosek z dnia 03.09.2010 r. Wójta Gminy Lisków zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież.

            Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust.1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz.2573 ze zm.) zaliczona została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wójt Gminy Lisków pismami zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu nr ROŚ-30-OO.II-66190-654/10/ks z dnia 17.11.2010r. (data wpływu 22.11.2010r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu o opinii sanitarnej nr ON-NS-72/3-52(1)/10 z dnia 21.09.2010 r. (data wpływu 24.09.2010 r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane.

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadzież. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Na etapie eksploatacji projektowana sieć nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza oraz emisji hałasu. Teren na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia znajduje się w obrębie zabudowy wiejskiej poza obszarami chronionym i cennymi przyrodniczo. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt.

            Biorąc pod uwagę powyższe opinie stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

POUCZENIE

 

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

  

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

2. Strony postępowania:

1.        Pozostałe strony postępowania zgodnie z 49 Kpa

3. a/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lisków, dnia 07.09.2010 r.

 

ROI – 7624/3/2010

 

 

OBWISZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW zawiadamia Strony, że na wniosek Gminy Lisków wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież. Strony postępowania – czyli właściciele działek, które znajdą się w granicach inwestycji, oraz osoby mogące wskazać swój interes prawny regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – mogą zapoznawać się z informacją o planowanym przedsięwzięciu w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56 oraz materiałami i dowodami gromadzonymi w sprawie środowiskowych warunków w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska ( pokój nr 6 godz. 7.30 – 15.30)

 

 

Uwagi i wnioski Stron postępowania, dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można przekazywać na adres: Urząd Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 56 w terminie do 29 września 2010.

 

 

Po upływie czternastu dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia przyjmuje się, że Strony ( czyli właściciele działek, które znajdują się w granicach inwestycji, oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach ) zostały zawiadomione o czynnościach organu.

 

 

Podstawa prawna: art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. w Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071. ze zm ).

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej wieży kratowej stacji bazowej telefonii komórkowej w Liskowie

                                                                         

                                                                                    Lisków, dnia  24.06.2010 r.

 

 

ROI 7331/4/1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie istniejącej wieży kratowej stacji bazowej telefonii komórkowej (wymiana istniejących anten i montaż 10 anten sektorowych, 3 anten radioliniowych na istniejącej wieży , montaż urządzeń obsługujących system antenowy, wzmocnienie fundamentu wieży na terenie położonym w Liskowie przy ul. Spółdzielców dz. nr: 1022/9.

 

    Wójt Gminy

  Maria Krawiec                            

 

                                                                                                                            

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                Lisków, dnia 04.06.2010r.

 

ROI  7331/4/1/10

 

 

         OBWIESZCZENIE          

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  POLKOMTEL. S.A ul. Postępu 3,02-676 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej wieży kratowej w m. Lisków o urządzenia teletechniczne ( anteny sektorowe, szafy outdoorowe wraz z zasilaniem) oraz wzmocnienie konstrukcji wieży i fundamentów.

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Lisków

                                                                                               Maria Krawiec

 

 

 

 

          

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  20.05.2010r.

ROI 7331/3/1/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na : remoncie budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wraz z wymianą konstrukcji stropu i dachu, budowie masztu stalowego z instalacją turbiny wiatrowej ( do celów dydaktycznych ), modernizacji kotłowni (wymiana pieców c.o. wraz z instalacją w budynku warsztatowym i dydaktycznym), montażu pompy cieplnej do pozyskiwania ciepła z powietrza, montażu solarów dachowych, na terenie położonym w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa dz. nr: 578/5 i 578/3.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  18.05.2010r.

ROI 7331/2/1/10

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Chrusty- Wygoda na terenie położonym w gm. Lisków w miejscowościach: Chrusty (dz.nr 207), Strzałków (dz.nr 268) i Wygoda (dz. nr 57/2 i 360).

 

 

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej Chrusty-Wygoda

Lisków, dn. 10.05.2010r.

ROI-7624/2/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 

Na podstawie  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że w dniu 10.05.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  sieci wodociągowej Chrusty-Wygoda w m. Chrusty, Strzałków, Wygoda, działki o nr ewid. –Chrusty: 207, Strzałków: 268 i Wygoda: 57/2 i 360.

W związku z powyższym informujemy, że w Urzędzie Gminy w Liskowie, (pokój Nr 6) od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w terminie od 10.05.2010r. do 25.05.2010r. można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

                                                           Wójt Gminy Lisków

                                                          /-/ Maria  Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  13.04.2010r.

ROI 7331/1/1/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie dz. nr 232.

 

                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                     /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci

 
 

ROI-7624/1/2010                     

                                                                                                               Lisków, dn. 19.03.2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

 

 

       Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Lisków zawiadamia strony, że w dniu 18.05.2009r. wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież  zlokalizowanego w m. Lisków, Nadzież, Strzałków,  Józefów, działki o nr ewid. – Lisków: 550/1,550/2,551,552,1069,1038,

Nadzież: 118/1,118/2,119,120,121,117,116,114,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95/2,95/3,96,97,

98,99,100,101,102,103,104/1,104/2,105,106,107,108,109,110,111/1,111/2,122,125,128,136,137,138,139,142,

149/1,157,158,160,161,162,227,

Strzałków: 645,1296 i Józefów 283, 284,285.

 

      W związku z powyższym informujemy, że w Urzędzie Gminy w Liskowie,(pokój Nr 6) od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w terminie od 19.03.2010r. do 03.04.2010r. można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

Wójt Gminy Lisków

     Maria Krawiec

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lisków, dnia 08.03.2010r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Lisków, Nadzież, Strzałków i Józefów.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Lisków

                                                                               /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lisków, dnia 5.03.2010r.

ROI 7331/6/10

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Lisków

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Gminy Lisków, 62-850 Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 56, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie  budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie w miejscowości Ciepielew na działce nr 232.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

Postanowienie Wójta Gminy Lisków w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ROI  7624/1.1/09                                                                         Lisków dnia, 15.02. 2009 r.

 

 

 

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r.Nr 199,poz.1227)  , po zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie Nr RDOŚ-30-OO.I-66190-67/10/am z dn.03.02.2010 r) i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (opinia o braku obowiązku sporządzenia raportu ON-NS-72/3-5(1)/10 z dn.27.01.2010 r. /data wpływu 01.02.2010 r./w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież .

Wnioskodawca: Gmina Lisków , ul. ks. W. Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków

 

POSTANAWIAM

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież stosownie do wszczętego w dniu 14.01.2010r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Lisków.  

 

U z a s a d n i e n i e

Wydając postanowienie oparto się na następujących materiałach:

¾        Wniosek  z dn. 05.01.2010 r. wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia   i kopią mapy ewidencyjnej.

¾        Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Poznaniu nr ROŚ-30-OO.1-66190-67/10/am z dn.03.02.2010 r./data wpływu 08.02.2009 r./ wyrażające opinię o braku obowiązku sporządzenia raportu/

¾        Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu nr ON-NS-72/3-5(1)/10 z dn.27.01.2010 r./data wpływu 01.02.2009 r./ wyrażająca opinie o braku obowiązku sporządzenia raportu

Uwzględniając, że:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będą wprowadzane substancje i energie negatywne oddziaływujące na środowisko. Emitowane do środowiska oddziaływania w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia będą okresowe niewielkie i uzależnione od natężenia ruchu i ilości osób.  

- możliwe oddziaływania środowiskowe zostały przedstawione w karcie informacyjnej,

- w opinii organy współpracujące nie stawiają wymagań z zakresu pozyskania innych  danych lub wykonania analiz ,

stwierdzono iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymuje:

1.Gmina Lisków

2.pozostałe strony wg art.49 kodeksu postępowania administracyjnego

3.A/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ROI 7624-2/10                                                                           Lisków, dnia 14.01.2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY LISKÓW

informuje, że

 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie  sieci wodociągowej Chrusty - Wygoda na  wniosek Gminy Lisków, ul.ks.W. Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

 

Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się
z wnioskiem inwestora oraz  „Informacją o planowanym przedsięwzięciu”, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Lisków. pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu w
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                       

 

 

                                                                              WÓJT GMINY LISKÓW

                                                                                   /-/  Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ROI 7624-1/10                                                                           Lisków, dnia 14.01.2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust. 1   i art. 74 ust.3  ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY LISKÓW

informuje, że

 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur AC w miejscowości Nadzież na  wniosek Gminy Lisków, ul.ks.W. Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.

 

Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się
z wnioskiem inwestora oraz  „Informacją o planowanym przedsięwzięciu”, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Lisków. pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu w
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                       

 

 

                                                                              WÓJT GMINY LISKÓW

                                                                                     /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Lisków, dnia 11.12.2009r.

ROI 7331/11/1/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  urządzaniu parkingów, placu zabaw i terenów zieleni dla potrzeb istniejącego Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa 3 dz. nr 579/38.

 

 

                                              Wójt Gminy Lisków

                                            /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lisków, dnia 21.10.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla urządzenia terenów zielonych, parkingów i placu zabaw Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II, położonych w Liskowie ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków,  działka nr 579/38.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

                                                                         

 ROI 7331/10/10/09                                               Lisków, dnia  18.08.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie windy i wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej, przebudowie i remoncie istniejących pomieszczeń wraz z przebudową klatki schodowej w Liskowie przy ul. ks. W. Blizińskiego 96, dz.nr: 262/4.

 

 

                                                Wójt Gminy Lisków

 

                                                                                                           /-/ Maria Krawiec

 

 

 

Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej niskiego napięcia i latarni oświetleniowych w Liskowie.

 

                                                                      Lisków, dnia  28.07.2009r.

 

ROI 7331/9/9/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetleniowej linii kablowej niskiego napięcia i latarni oświetleniowych na działkach nr 579/5, 579/20, 579/21, 579/22, 579/121, 579/122, 579/123 w Liskowie.

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Lisków

                                                                                                            /-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Domu Dziecka w Liskowie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lisków, dnia 27.07.2009r.

 

 

 

 

 

            OBWIESZCZENIE           

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Domu Dziecka w Liskowie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie windy i wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej i przebudowie-remont istniejących pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej wraz z przebudową klatki schodowej oraz przebudową istniejącej sieci systemu przyzywowego w miejscowości Lisków na działce nr 262/4 obręb Lisków.

.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          /-/ Maria Krawiec

 

 

 

 

          

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  06.07.2009r.

ROI 7331/8/8/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach betonowych na działkach  nr 1106/1,1116/1, 1117/1, 1118/1,1158,1162 w Strzałkowie.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  06.07.2009r.

ROI 7331/7/7/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach betonowych na działkach nr 165/1, 165/2,166,252,262/1,262/2,264/1 w  Chrustach i nr 608 w Strzałkowie.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia 26.06.2009r.

 

 

ROI 7331/6/6/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii elektroenergetycznej -dwunapięciowej SN-15 kV oraz n/n  na działkach  nr 155, 156, 157, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 809, 810 w Żychowie.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w Liskowie.

                                                                         

                                                                                                              Lisków, dnia  23.06.2009r.

 

ROI 7331/5/5/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN kV oraz n/n w tym słupów, stacji transformatorowych  słupowych i złącz kablowych na działkach  nr 804, 807, 1022/1, 1022/8, 1023, 1024,1025 w Liskowie.

                                                                   

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  15.06.2009r.

 

ROI 7331/4/4/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam, że

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej PTK Centertel „Lisków (10713/9991)”, (montaż anten sektorowych, anteny radioliniowej na istniejącej wieży oraz montaż ramy wraz z urządzeniami i drogami kablowymi) na działce nr 1022/9 w Liskowie.

 

Wójt Gminy Lisków

   /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej PTK Centertel „Lisków (1071

Lisków, dnia 25.05.2009r.

 

 

 

           OBWIESZCZENIE            

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej PTK Centertel „Lisków (10713/9991)”, na istniejącej stacji bazowej POLKOMTEL S.A. na działce nr 1022/9 w Liskowie.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Lisków

                                                                                                        Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia 19.05.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii niskiego napięcia w Liskowie, 62-850 Lisków, działki nr 579/121, 579/122, 579/123, 579/5, 579/8, 579/9, 579/10, 579/20, 579/21, 579/22, 579/55, 579/54, obręb Lisków.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  08.05.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko wraz ze zjazdami, rowami przydrożnymi i poboczami w Małgowie , gm. Lisków działka nr 58.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 07.05.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach betonowych w  m. Chrusty i  Strzałków, 62-850 Lisków,  działki nr 165/1, 165/2, 166, 252, 262/1, 262/2 264/1 obręb Chrusty i działki  nr 608 obręb Strzałków.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 06.05.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach betonowych w  m. Strzałków, 62-850 Lisków,  obręb Strzałków, działki nr 1116/1, 1117/1, 1118/1 , 1158, 1106/1, 1158, 1162.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 15.04.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowej słupowej i słupów linii SN i NN oraz złączy kablowych w m. Lisków, 62-850 Lisków, ul. Spółdzielców, obręb Lisków, działka nr 807, 1023, 1024, 1025, 804, 1022/8, 1022/1.

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Lisków

                                                                                            /-/ Maria Krawiec

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  30.03.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie konstrukcji dachu na budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa, gm. Lisków, dz. nr: 578/3.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej w celu poprawy zaniżonego na

Lisków, dnia 20.02.2009r.

 

 

  

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej dwunapięciowej SNi+nNi w ramach przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej w celu poprawy zaniżonego napięcia w m. Żychów, 62-850 Lisków, obręb Żychów, działka nr 183, 184, 185, 155, 156, 157, 201/1, 200/2, 199, 200/1, 198/1 198/2, 197, 196, 195, 194, 190, 187, 809, 810.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

 

 

 

          

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejsc

Lisków, dnia 15.01.2009r.

 

 

  

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek- Rzymsko w m. Małgów, 62-850 Lisków, obręb Małgów, działka nr 58.

 

 Wójt Gminy Lisków

   /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia 07.01.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

  

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA (budowa konstrukcji wieży z antenami, jednego lub dwóch kontenerów technicznych do obsługi stacji, montaż podestów obsługowych i konstrukcji wsporczych, budowę przyłącza energetycznego i wewnętrznej linii kablowej nn 0,4 kV) w Liskowie, gm. Lisków na działce nr 423/8.

 

                                                            Wójt Gminy Lisków

                                                           /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego.

Lisków, dnia 14.10.2008r.

 

  

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Era nr 47190.01 Lisków, na której zainstalowane zostaną anteny linii radiowych i sektorowych w miejscowości Lisków na działce nr 423/8  obręb  Lisków.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  30.09.2008r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz n/n na terenie położonym w Żychowie, gm. Lisków działki nr 2, 20, 22, 116, 118, 121, 125, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 163/1, 165, 166, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 197, 198/1, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 202, 205, 249, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273/1, 273/2, 274.

 

                              Wójt Gminy Lisków

                             /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie łacznika sieci wodociągowej Strzałków - Lisków

Lisków, dnia  11.09.2008r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie łącznika sieci wodociągowej Strzałków-Lisków na terenie położonym w Zakrzynie, gm. Lisków działki nr 677.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Strzałkowie

                                                                                                  Lisków, dnia  09.09.2008r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

  

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody o dwa zbiorniki retencyjne i przebudowie odstojnika wód popłucznych  na terenie położonym w Strzałkowie, gm. Lisków działki nr 1044/4.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Lisków

                                                                                           /-/ Maria Krawiec

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lisków, dnia  05.09.2008r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

Ustalam lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie położonym w Ciepielewie-Polesiu, gm. Lisków, działki nr: 227, 228, 245, 259, 275, 278, 291/2, 292, 293/1, 294/1, 298,301.

 

 

                                                   Wójt Gminy Lisków

                                          /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie SUW Strzałków o 2 zbiorniki wyrównawcz

Lisków, dnia 1.08.2008r.

 

 

  

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

  

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

  

że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie SUW Strzałków o 2 zbiorniki wyrównawcze wody o pojemności 2 x 100 m³ z przebudową odstojnika popłuczyn na działce nr 1044/4 obręb  Strzałków.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu Ciepielew do gospodarstw w

Lisków, dnia 23.07.2008r.

 

 

  

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu Ciepielew do gospodarstw w Polesiu sieć wodociągowa z rur PEHD Φ 80 mb 700 oraz przyłącza PEHD Φ 50 mb 308 i 6 szt. przyłączy Φ 32 mm -obręb Ciepielów gmina Lisków.

 

                                                                           Wójt Gminy Lisków

                                                               /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN- 15 KW

Lisków, dnia 21.07.2008r.

 

  

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na modernizacji sieci elektroenergetycznej SN- 15 KW oraz n/n w miejscowości Żychów gmina Lisków.

 

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Lisków, dnia 18.06.2004r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora sanitarnego z przykanalikami, z rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków oraz wymianie sieci wodociągowej  na terenie położonym w Liskowie i Żychowie, gm. Lisków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
20, 22, 23, 116, 118, 119, 121, 125, 157,158/1, 158/2, 158/3, 159, 160,161,  162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 169/1, 175,  171, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 201/1,  202,   204, 205, 226, 249, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273/2, 274, 299 (obręb Żychów),

576, 579/123, 579/124, 579/125, 579/126, 579/127, 579/128, 579/129, 579/130, 579/131, 579/132, 579/133, 579/134, 579/135, (obręb Lisków, ul. Twórców Liskowa),
595, 599/1, 600/2, 600/3, 600/4, 627, 641, 676, 677, 678, 679/1, 679/5, 680/1, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 855/1 (obręb Lisków, ul. Ogrodowa),

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/Maria Krawiec

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

INFORMACJA

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.z 2008 r. Nr 25,poz.1071 z późn.zm./ i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r.     KPA /tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm/

 

WÓJT GMINY LISKÓW

Informuje, że

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowie wodociągu AC w m. Lisków i Żychów,  gmina Lisków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Lisków w p.nr  6 . W okresie 03.06.2008r. do 18.06.2008r. zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski.

 

Lisków, dnia 03.06.2008r.

 

 

Wójt Gminy Lisków

    Maria Krawiec

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE 

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

INFORMACJA

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r.Nr 25, poz.1071 ze  zm.)  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. KPA /tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm/

 

WÓJT GMINY LISKÓW

Informuje, że

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 5122 P  Nadzież –Karolina na odcinku 3,514 km, działka nr 1296 obręb Strzałków, dz.nr 293 obręb Józefów,  dz. nr  66, 67, 106 obręb Swoboda .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Lisków w p.nr 6 . w okresie 12.05.2008r. do 27.05.2008r. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski.

 

 

 

 

Lisków, dnia 12.05.2008r.

                                          Wójt Gminy Lisków

                                           /-/ Maria Krawiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: prz

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

        Na podstawie art. 46a ust.5, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r.,Nr 129, poz.902 z późn. zm./ i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW

informuje, że

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Lisków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nadzież – Karolina na odcinku 3.514 m. dz. nr 1296 obręb Strzałków, dz. nr 293 obręb Józefów, dz. nr 66, 67, 106 obręb Swoboda”.

        W okresie od dnia 31.03.2008r. do dnia 15.04.2008r. zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski przeciwko wnioskowi, oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Liskowie w p. nr 6.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                        Maria Krawiec

 

                                                                                                   

                                                                                                     

Lisków, dn. 31.03.2008r                                                                        .

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

INFORMACJA

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

             Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 2, art.46 ust.1 pkt.1ust.4 pkt.2, art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.u.nr 62, poz.627 z późn. zm./

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW

informuje, że

 

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era Małgów 43104.01 na działce nr  151, Małgów, 62-850 Lisków woj. wielkopolskie na wniosek Polska Telefonia Cyfrowa SP.z Sp.o., Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa .

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Lisków w pokoju nr 6 w okresie od  19.03.2007r. do 3.04.2007r.

 

 

Lisków, dn. 19.03.2007r.

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                  mgr Maria Krawiec

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji -budowy stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej

Lisków, dnia 25.10.2006r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójta Gminy Lisków

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam, że

 

wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej (budowa masztu antenowego, montaż 9 anten sektorowych i 5 anten radioliniowych oraz budowa kontenera technologicznego) na terenie położonym w Małgowie, na działce nr 151, gm. Lisków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA

Lisków  4.09.2006r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

                        Wójta Gminy w Liskowie

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA zlokalizowanej, na terenie położonym w gm. Lisków w miejscowości Małgów – dz. nr 151.

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                          dr inż. Zenon Mikołajczyk

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

INFORMACJA

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 2, art.46 ust.1, ustt.4 pkt. 2, art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm./

 

 

WÓJT GMINY LISKÓW

Informuje, że

 

 

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUSGSM – 900MHz Nr BT-32667 na działce Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” działka nr 1022/9, Lisków ul. Spółdzielcza 11, 62-850 Lisków, gm. Lisków na wniosek Polkomtel S.A.,ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Lisków w pokoju nr 6.

 

 

 

Lisków, dn.31.07.2006 r.

 

 

Wójt Gminy Lisków

dr inż. Zenon Mikołajczyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                Lisków, dnia 17.07.2006r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

INFORMACJA

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt1, art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm./

 

WÓJT GMINY LISKÓW

Informuje, że

 

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era Małgów 43104.01 położonej na działce nr 151 na terenie należącym do p. Grażyny i Zdzisława Heresztyn zamieszkałych Małgów Kolonia 6, 62-850 Lisków.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie w pokoju nr 6 w okresie od 17.07.2006 r. do 8.08.2006 r. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski przeciwko wnioskowi, oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie.                   

 

 

 

                                         Wójt Gminy Lisków

                                 /-/ dr inż. Zenon Mikołajczyk        

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                       Lisków, 24.04.2006r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY LISKÓW

 

 

INFORMACJA

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt1, art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

 

WÓJT GMINY LISKÓW

Informuje, że

 

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM – 900 MHz Nr BT - 32667 Lisków na działce nr 1022/9 na terenie należącym do Gminnej Spółdzielni SCh w Liskowie, ul. Spółdzielców 11, gm. Lisków.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Liskowie w pokoju nr 6 w okresie od 24.04.2006r. do 15.05.2006r. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski przeciwko wnioskowi, oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie.                                                       

 

 

                                                      Wójt Gminy Lisków

                                                                            /-/ dr inż. Zenon Mikołajczyk