Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Zakrzyn-Kolonia 1"

Obwieszczenie