OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pozarnej Ciepielew

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków o inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pozarnej Ciepielew