Wójt Gminy Lisków zawiadamia o budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w miejscowości Zakrzyn

Wójt Gminy Lisków zawiadamia o budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w miejscowości Zakrzyn