Raport o stanie gminy

12 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie zaplanowano VIII sesję Rady Gminy Lisków. Podczas sesji zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lisków.

Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z jego treścią od dnia 3 czerwca br. w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Liskowie. Raport zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje publiczne/„Raport o stanie Gminy”.

Podczas VIII sesji Rady Gminy, nad raportem o stanie Gminy zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Lisków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia dostępny będzie w biurze rady w Urzędzie Gminy w Liskowie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zgłoszenie chęci zabrania głosu podczas debaty nad raportem o stanie gminy, mieszkaniec powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja tj. do dnia 11 czerwca 2019 r. Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Raport o stanie gminy

zgłoszenie do debaty