Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Lisków  

Informacja o udostępnieniu Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Lisków

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)  

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (Gminny Ośrodek Kultury)