Dowody osobiste i ewidencja ludności

Dowody osobiste i ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja do druku

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja elektroniczna

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wzór wypełnienia

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wersja do druku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wersja elektroniczna

Formlularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wzór wypełnienia

Zgłoszenie pobytu czasowego - wersja do wydruku lub wypełnienia elektronicznie

Zgłoszenie pobytu czasowego - wzór wypełnienia

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - wersja do wydruku lub wypełnienia elektronicznie

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy - wersja do wydruku lub wypełnienia elektronicznie

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego - informacja

Wydanie dowodu osobistego w urzędzie - informacja

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej - informacja

Wzór podania o wymeldowanie

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy - informacja

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu - informacja

Instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych