Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zarząd Gminy OSP
 
Prezes - Maria Krawiec
V-ce Prezes -  Michał Ignaszak
                     Łukasz Wawrzynia
Komendant Gminy - Janicki Ryszard
Skarbnik - Piotr Woźniak
Sekretarz - Waliś Paweł
Członek prezydium - Paweł Wrzesiński
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janicki Rafał
 
OSP Lisków
 
Prezes - Janusz Błazik
Naczelnik - Górski Mateusz
Skarbnik - Olek Paweł
Sekretarz - Nerka Violetta
 
OSP Ciepielew
 
Prezes - Miklas Józef
Naczelnik - Wrzesiński Paweł
Skarbnik - Kałach Aleksandra
Sekretarz - Ignasiak Barbara
 
OSP Strzałków
 
Prezes - Łukasz Wawrzyniak
Naczelnik - Mateusz Nowicki
Skarbnik - Waliś Paweł
Sekretarz - Jacek Mruk
V-ce Prezes - Klaudiusz Owczarek
V-ce Naczelnik - Adam Pawlak
 
OSP Koźlątków
 
Prezes - Woźniak Piotr
Naczelnik - Piotr Guziołek
Skarbnik - Szurmiński Michał
Sekretarz - Nowosielska Magdalena
OSP Zakrzyn
 
Prezes - Janicki Ryszard
Naczelnik - Janicki Rafał
Skarbnik - Mariański Ireneusz
Sekretarz - Grzelak Monika
 
OSP Żychów
 
Prezes - Ignaszak Michał
Naczelnik - Ignaszak Łukasz
Skarbnik - Haraźny Tomasz
Sekretarz - Haraźny Radosław
 
OSP Trzebienie
 
Prezes -  Włodarek Marek
Naczelnik - Witczak Arkadiusz
Skarbnik - Mikołajczyk Zdzisław
Sekretarz - Janaszkiewicz Eugeniusz