Sołectwa

Sołectwa Gminy Lisków.

 • Sołectwo ANNOPOL                     -   sołtys Pan Bartczak Stanisław   

         tel. (62) 763 47 23 

 • Sołectwo BUDY LISKOWSKIE I    -   sołtys Pan Chowański Zdzisław          

         tel. (62) 763 40 69

 • Sołectwo BUDY LISKOWSKIE II   -   sołtys Pan Wojciechowski Michał

          tel. 507 062 149

 • Sołectwo CHRUSTY                     -   sołtys Pani Mruk Ewa                          

          tel. (62) 763 44 84

 • Sołectwo CIEPIELEW                  -   sołtys Pan Miklas Józef                       

          tel. (62) 763 43 62

 • Sołectwo JÓZEFÓW                    -   sołtys Pan Maciejewski Tadeusz        

          tel. (62) 763 46 41

 • Sołectwo KOŹLĄTKÓW               -   sołtys Pan Wawrzyniak Przemysław               

          tel. 781 567 951 

 • Sołectwo LISKÓW                      -   sołtys Pani Olek Krystyna                     

          tel. (62) 763 43 35

 • Sołectwo LISKÓW RZGÓW         -   sołtys Pani Sobczyk Maria                   

          tel. (62) 763 41 90

 • Sołectwo MADALIN                     -   sołtys Pani Lis Jolanta

          tel. (62) 763 52 61

 • Sołectwo MAŁGÓW                    -   sołtys Pan Heresztyn Zdzisław           

         tel. (62) 763 45 16

 • Sołectwo NADZIEŻ                      -   sołtys Pan Stasiak Krzysztof                 

          tel. (62) 763 42 56

 • Sołectwo PYCZEK                       -   sołtys Pani Janaszkiewicz Marzena

         tel. (62) 763 45 64

 • Sołectwo STRZAŁKÓW               -   sołtys Pani Kobusińska Krystyna

         tel. (62) 763 45 04

 • Sołectwo SWOBODA                  -   sołtys Pani Miklas Irena                       

         tel. (62) 763 52 05

 • Sołectwo TRZEBIENIE                -   sołtys Pan Janaszkiewicz Eugeniusz    

          tel. (62) 763 45 84

 • Sołectwo WYGODA                    -   sołtys Pan Janczewska Urszula           

         tel. (62) 763 40 65

 • Sołectwo ZAKRZYN                    -   sołtys Pan Sobczak Krzysztof        

          tel. 665 249 073

 • Sołectwo ZAKRZYN KOLONIA    -   sołtys Pan Ochlik Czesław                   

         tel. 505 428 889

 • Sołectwo ŻYCHÓW                    -   sołtys Pan Haraźny Zdzisław           

          tel. (62) 763 41 59