Sołectwa

Sołectwa Gminy Lisków.

 • Sołectwo ANNOPOL                     -   sołtys Pan Bartczak Stanisław   

         tel. (62) 763 47 23 

 • Sołectwo BUDY LISKOWSKIE I    -   sołtys Pan Maciejewski Czesław

         tel. 784 784 447

 • Sołectwo BUDY LISKOWSKIE II   -   sołtys Pan Prętczyńska Monika

          tel. 501-189-159

 • Sołectwo CHRUSTY                     -   sołtys Pani Urbaniak Agnieszka                      

          tel. 665 249 505

 • Sołectwo CIEPIELEW                  -   sołtys Pan Miklas Józef                       

          tel. 512 223 234

 • Sołectwo JÓZEFÓW                    -   sołtys Pan Maciejewski Tadeusz        

          tel. 667 237 154

 • Sołectwo KOŹLĄTKÓW               -   sołtys Pan Wawrzyniak Przemysław               

          tel. 781 567 951 

 • Sołectwo LISKÓW                      -   sołtys Pani Olek - Wiąz Marzena                   

          tel. 603 168 952

 • Sołectwo LISKÓW RZGÓW         -   sołtys Pani Sobczyk Maria                   

          tel.782 249 373

 • Sołectwo MADALIN                     -   sołtys Pani Kliber Joanna

          tel. 698 707 315

 • Sołectwo MAŁGÓW                    -   sołtys Pan Heresztyn Zdzisław           

         tel. (62) 763 45 16

 • Sołectwo NADZIEŻ                      -   sołtys Pan Stasiak Krzysztof                 

          tel. 785 601 311

 • Sołectwo PYCZEK                       -   sołtys Pani Jendrusiak Aneta

         tel.667 635 908

 • Sołectwo STRZAŁKÓW               -   sołtys Pani Kobusińska Krystyna

         tel. 607 144 744

 • Sołectwo SWOBODA                  -   sołtys Pani Miklas Irena                       

         tel. 606 198 193

 • Sołectwo TRZEBIENIE                -   sołtys Pan Janaszkiewicz Eugeniusz    

          tel. (62) 763 45 84

 • Sołectwo WYGODA                    -   sołtys Pan Janczewska Urszula           

         tel. 517 834 193

 • Sołectwo ZAKRZYN                    -   sołtys Pan Tułacz Honorata     

          tel. 785 805 523

 • Sołectwo ZAKRZYN KOLONIA    -   sołtys Pani Ochlik Anna               

         tel. 600 739 684

 • Sołectwo ŻYCHÓW                    -   sołtys Pan Haraźny Zdzisław           

          tel. 514 432 303