Kontrola zarządcza

Rejestr ryzyka do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2024

Plan działalności  na 2024 rok

 Oświadczena o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok

 Sprawozdanie z funkcjonowania  kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2023 rok

 

Plan działalności na 2023 rok.

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok

Sprawozdanie o z funkcjonowanie kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2022 rok


Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2021 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2022

REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2021

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2020 r.

REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2021

PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2021

PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2020

REJESTR RYZYKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2020.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2019 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 Gmina Lisków

Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej za rok 2019 Urząd Gminy w Liskowie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019


REJESTR RYZYKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2019
PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2019  

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lisków za 2018 r.
 Oświadczenie do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW  

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Zarządzenie nr 0050.60.2012 Wójta Gminy Lisków z dnia 27.12.2012r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lisków.

Zarządzenie Nr 0050.61.2012 Wójta Gminy Lisków z dnia 27.12.2012r. wprowadzające "Procedurę w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów oraz monitorowania ich realizacji".

Zarządzenie Nr 0050.62.2012 Wójta Gminy Lisków z dnia 27.12.2012r. w sprawie wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Liskowie".