Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. ...

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. ...

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania w sferze kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014r., wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak„ - dotacja w wysokości 6.700,00 zł na realizację zadania: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. pn. PETANQUE w Liskowie.

2. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 49.800,00 zł na realizację zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. pn.. Aktywni Liskowianie 2014.

3. Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 1.500,00 zł na realizację zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. pn. Turniej tenisa stołowego w Liskowie 2014.

                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                        /-/ Maria Krawiec

Lisków, dnia 30 - 01 - 2014r.

Lista wiadomości