Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015r.

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i  wychowania w 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. "Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków"

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków" wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:


1. Fundacja  "FAMILIJNY  POZNAŃ" - dotacja w wysokości 48.000 ,00 zł na realizację zadania - "Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków" w 2015r.

          

                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec 

Lisków, dnia 30-12-2014r.  

Lista wiadomości