Ogłoszenia o konkursach

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r. Tytuł zadnia publicznego: "Spotkanie integracyjne Aktywnie i Sportowo".

Lista wiadomości