Ogłoszenia o konkursach

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 29.06.2015 r. do 15.07.2015 r. Tytuł zadania publicznego: Festyn Integracyjny " Powitanie wakacji".

Lista wiadomości